Pelēču ezerā ielaisti zandartu mazuļi

15.11.2014.

Preiļu novada dome jau trešo gadu ar Zivju fonda finansiālu atbalstu realizē zivju mazuļu pavairošanas projektu publiskajās ūdenstilpnēs. Novembra mēnesī projekta ietvaros Pelēču ezerā tika palielināti zivju krājumi, ielaižot 7000 gabalu zandartu mazuļu.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 2320,40 euro. Zivju fonda līdzekļi sastādīja 2030,00 euro, finansējot zandartu vienvasaras mazuļu iegādi, 290,40 euro bija Preiļu novada domes finansējums, sedzot zivju mazuļu piegādes izmaksas. Projekta īstenošanas partneri – Zivju audzētava „Rūja”. Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Kovaļevskis, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori, zemes īpašniece Evita Piļščikova.

Pelēču ezers ir publisks un tam ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

 

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2014.