Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014

29.10.2014.

Lai sasniegtu cienīgus darba apstākļus, nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicināja piedalīties konkursā tās izglītības iestādes, kurās izveidotas arodorganizācijas un biedru skaits tajās ir vairāk nekā 70% no strādājošiem šajā iestādē. Konkursa mērķis ir veidot lielāku darba devēju izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. Tāda iespēja tika dota arī mums, Preiļu 1. pamatskolai, kas arī pieteica sevi LIDZA konkursam „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde.” Žūrija skolu vērtēja trijās kārtās: pēc pašvērtējuma anketas, prezentācijas, kas bija jāiesniedz skolai elektroniski un pēc tikšanās klātienē ar vadību un atsevišķām konsultācijām ar kolektīvu.

2014. gada 24. oktobrī  skolā viesojās LIZDA priekšsēdētājas vietnieks J. Krastiņš, sabiedrisko attiecību speciālists E. Grigorjevs, juriskonsulte B. Fricsone un Preiļu starpnovadu arodbiedrības priekšsēdētājs A. Pakers, lai iepazītos ar mūsu skolu konkursa “Pedagogiem draudzīga izglītības iestāde” ietvaros. Viesi iepazinās ar skolu, tikās ar skolotājiem, pārrunāja ar skolas administrāciju un arodbiedrības vadītāju par darba apstākļiem, samaksu un citiem aktuālajiem jautājumiem.

LIZDA konkursā piedalījās 26 izglītības iestādes, un pēc konkursa rezultātu apkopošanas 29. oktobrī LIZDA konferencē “„Sociālā dialoga loma nodarbināto sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanā” tika godināti konkursa uzvarētāji. Arī mūsu skolai svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”, pasniedza īpašu apliecinājumu ar skolas nosaukumu un kolektīvam – kafijas automātu. (sīkāka informācija skat.- http://www.lizda.lv/?jaunums=1175)

Par atbalstu un sadarbību gribu pateikties visiem Preiļu 1. pamatskolas arodbiedrības biedriem, skolas vadībai un Preiļu novada pašvaldībai, kura ir atbalsts izglītībai kopumā.

Preiļu 1. pamatskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Anna Dzidra Bernāne

 

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2014.