Iedzīvotājus apbalvos ar Preiļu novada domes Pateicību

12.11.2014.

12. novembra atkārtotās ārkārtas domes sēdē deputāti skatīja 31 saņemtos iestāžu, organizāciju un biedrību iesniegumus par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem.

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2014. gada 24. aprīlī pieņemtajiem noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, ka Atzinības rakstu pasniedz vienreiz gadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā ne vairāk kā piecpadsmit personām, domnieki lēma sekojošus Preiļu novada iedzīvotājus abpbalvot ar Preiļu novada domes Pateicību, kas tiks pasniegtas uzņēmumu, iestāžu vai biedrību organizētajos svinīgajos pasākumos:

 • Veroniku Silviju Bogoto, Priekuļu pamatskolas skolotāju –  par projektu realizāciju un ieguldījumu Saunas pagasta iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā;
 • Rozu Deiduli – par ilggadēju darbību kultūras dzīves aktivitātēs Pelēču pagastā;
 • Nadeždu Hļebņikovu, Preiļu 2. vidusskolas direktori – par ieguldījumu jauniešu izglītošanā un audzināšanā un skolas vides uzlabošanas projektu veiksmīgu realizēšanu;
 • Anitu Kolosovu, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora vietnieci – par ilggadēju un profesionālu pedagoģisko darbu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā;
 • Elizabeti Kudiņu, Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pirmskolas izglītības skolotāju – par ilggadēju un profesionālu pedagoģisko darbu;
 • Valentīnu Maksimovu, Preiļu 2. vidusskolas muzeja vadītāju – par ieguldījumu skolas vēstures izpētē, popularizēšanā un vietējo slāvu tradīciju saglabāšanā;
 • Aldu Muktupāvelu, ģimenes ārsta palīgu – par atsaucību un apzinīgu darbu Preiļu novada iedzīvotāju veselības aprūpē;
 • Ināru Pauniņu, Preiļu novada Saunas pagasta bibliotēkas vadītāju – par ieguldījumu kvalitatīvas iedzīvotāju informatīvās apkalpošanas organizēšanā bibliotēkā;
 • Anitu Podziņu, Priekuļu pamatskolas skolotāju – par radošu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunās paaudzes izglītošanā;
 • Viju Pastari, Preiļu rajona tiesas lietvedi – par ilggadēju un godprātīgu darbu Preiļu rajona tiesā;
 • Robertu Pastaru, zemnieku saimniecības „Meldri” īpašnieku – par aktīvu ieguldījumu, realizējot projektu pagasta vides sakārtošanā;
 • Svetlanu Paškovu, Preiļu novada Invalīdu biedrības brīvprātīgo darbinieci – par aktivitātēm iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 • Raisu Pismeku, Preiļu novada Invalīdu biedrības brīvprātīgo darbinieci – par aktivitātēm iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 • Inesi Plūmi, Preiļu novada Invalīdu biedrības brīvprātīgo darbinieci – par aktivitātēm iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 • Oskaru Rinču, Preiļu novada pašvaldības policijas inspektoru – par nesavtīgu darbu drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novadā;
 • Annu Vilcāni, Pelēču pamatskolas vizuālās mākslas un kristīgās mācības skolotāju – par skolēnu iesaistīšanu nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanā, jauniešu radošās domāšanas veicināšanu;
 • Gunāru Avotiņu, Preiļu 1. pamatskolas saimniecības vadītāju – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā un renovācijas procesa norisē;
 • Innu Klušu, SIA „Preiļu slimnīca” vispārējā profila nodaļas virsmāsu – par apzinīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpē;
 • Solvitu Ķiršu, SIA „Preiļu slimnīca” operāciju zāles virsmāsu – par apzinīgu darbu veselības aprūpē.
Pēdējās izmaiņas: 12.11.2014.