LR proklamēšanas 96. gadadienas pasākumā iedzīvotājus apbalvos ar Atzinības rakstiem

16.11.2014.

12. novembra atkārtotās ārkārtas domes sēdē deputāti skatīja saņemtos iestāžu, organizāciju un biedrību iesniegumus par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem. Tika pieņemts lēmums LR proklamēšanas 96. gadadienas pasākumā Preiļos 16. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvot sekojošus iedzīvotājus:

 • Aldi Adamoviču – par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā;
 • Saunas pagasta etnogrāfiskā ansambļa „Naktineica” un bērnu vokālā ansambļa „Brīnumiņš” vadītāju Anitu Fedotovu – par profesionālu darbu skolēnu muzikālajā izglītošanā un ieguldījumu folkloras mantojuma saglabāšanā;
 • SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītāju Vladimiru Haritonovu – par ieguldījumu Preiļu pilsētas komunālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanā;
 • Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” remontstrādnieku Donātu Ivanovski – par ilggadēju un godprātīgu darbu drošas vides uzturēšanā pirmskolas izglītības iestādē;
 • Laikraksta „Novadnieks” žurnālisti Lidiju Kirillovu – par ieguldījumu sabiedrības informēšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību popularizēšanā;
 • SIA „Arka-Preiļi” darbinieci Viju Mazuri – par ieguldījumu kvalitatīvā ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā novada izglītības iestādēs un sabiedriskos pasākumos;
 • Ģimenes ārsta palīgu Lidiju Pastari – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Saunas pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē;
 • Politisko represēto biedrības „Likteņa ceļš” biedri Dzidru Preisi – par ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, tālāknodošanā un jauniešu izglītošanā;
 • Pelēču pagasta vokālā ansambļa „Iedvesma” vadītāju Gunu Silenieci – par ieguldījumu kultūras pasākumu un sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā Pelēču pagastā;
 • Biedrības „Rēzeknes 32” valdes priekšsēdētāju un biedrības „Mūsmājas” brīvprātīgo darbinieci Agafiju Trusovu – par ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un veiksmīgu Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju;
 • Preiļu novada Sociālā dienesta sociālo aprūpētāju Anastasiju Vinogradovu – par ieguldījumu Preiļu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 • Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecības „Māliņi” īpašnieku Armandu Ziemeli – par iniciatīvu uzņēmējdarbības iesākšanā un attīstībā.

Tāpat, pamatojoties uz šī gada 24. aprīlī pieņemto lēmumu, pasākumā ar Atzinības rakstiem tiks godinātas:

 • Salas pamatskolas pirmsskolas grupas skolotāja un internāta audzinātāja Irita Vaivode – par radošu pedagoģisko darbu un ārpusstundu pasākumu organizēšanu;
 • Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā un aktīvu darbu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā,
 • Pelēču pamatskolas direktore Anna Karčevska – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 16.11.2014.