Maksa par cirkulāciju Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

12.11.2014.

Vai par cirkulāciju jāmaksā tikai vasarā, bet ziemā (apkures sezonas laikā) par šo pakalpojumu nebūs jāmaksā vispār, jautā SIA „Preiļu saimnieks” klienti.

Pirmkārt, mēs vienmēr līdz šim apkures sezonas periodā esam maksājuši arī par siltumenerģiju, kas patērēta karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijai. Maksa par cirkulāciju bija iekļauta kopējā maksājumā par apkuri. Kopš šī gada 1. maijā ir stājies spēkā jaunais siltumenerģijas tarifs, apkures sezonas laikā rēķinos siltumenerģija tiks sadalīta trīs pozīcijās: maksa par siltumenerģiju, kas tiek patērēta apkurei, un maksa par siltumenerģiju, kas tiek patērēta karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijai. Tātad – maksājums par cirkulāciju tiek iekasēts gan vasaras periodā, gan arī apkures sezonas laikā.

Kā veidojas maksa par cirkulāciju? Iedzīvotāji savos dzīvokļos saņem karsto ūdeni, bet, lai tā varētu notikt, karstajam ūdenim visu laiku nepārtraukti ir jācirkulē mājas iekšējā sistēmā. Cirkulējot pa sistēmu, ūdens atdziest, tas nepārtraukti ir jāuzsilda, un tam tiek patērēta siltumenerģija, kas veido maksu par cirkulāciju. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidro: “Cirkulācija nav nekas cits kā siltumenerģijas tērētājs katrā mājā, un jāsaprot, ka siltumenerģija, kura uztur šo sistēmu, arī paliek pašā mājā, vienlaikus paaugstinot temperatūru mājā un katrā dzīvoklī, tāpēc to nevajag uztvert kā papildus maksu. Norēķini par to ir tikai daļa no visai mājai kopējā pievadītā siltumenerģijas daudzuma, kurš katrā mājā tiek uzskaitīts pēc viena kopēja siltumenerģijas skaitītāja.”

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, cirkulācijas sistēma ir ēkas kopīpašums, tādēļ izdevumi par tās uzturēšanu tiek sadalīti vienādās daļās starp visiem ēkas iedzīvotājiem. Cirkulācijas izmaksas dažādās ēkās ir atšķirīgas un tās nevar savstarpēji salīdzināt, jo patēriņš ir saistīts ar katras ēkas iekšējās sistēmas uzbūves īpatnībām, tehnisko stāvokli, siltuma zudumiem. 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2014.