11. novembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

11.11.2014.

PREIĻU NOVADA DOME
ĀRKĀRTAS PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
Preiļos 2014. gada 11. novembrī plkst. 14:00

Darba kārtība:

1. Par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā.
2. Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja pilnvarām.
3. Par apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu.
4. Par apbalvošanu ar Preiļu novada domes Pateicību.
5. Par Pateicību piešķiršanu.
6. Par SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstošipašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu īstenošanu.
7. Par domes izpilddirektora Vladimira Ivanova iesnieguma izskatīšanu.
8. Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
9. Par domes priekšsēdētāja amata savienošanu.
10. Par izmaiņām komiteju sastāvā.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Kovaļevskis

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2014.