Projektu nedēļa Preiļu 2.vidusskolā

07.11.2014.

Mūsu skolai – 70. 

No 20. līdz 24. oktobrim Preiļu 2. vidusskolā norisinājās Projektu nedēļa. Šī gada darbs bija veltīts tam, lai atlasītu un sistematizētu materiālus, kas saistās ar skolas vēsturi, tās darbiniekiem, sasniegumiem, kā arī, lai noformētu izstādes lielajam Preiļu 2.vidusskolas 70 gadu jubilejas pasākumam. Liels paldies, jāsaka Valentīnai Maksimovai, kura dalījās savā pieredzē un piedāvāja materiālus no skolas muzeja.

Kabinetos varēja apskatīt izstādes, tās tika sagrupētas pa noteiktām tēmām:

  • „Skolēni – skolas bagātība”, materiāli par skolas izlaidumiem un absolventiem;
  • „Bišu strops”, izstāde, kas veltīta skolas skolēnu pašpārvaldes darbam;
  • „Mana skola – manu vecāku skola”, apkopoti materiāli par iepriekšējo gadu projekta darbu;
  • „Vēstures lappuses” stāstīja par mūsu skolas pirmsākumiem un tagadni;
  •  „Ātrāk, augstāk, tālāk.”, varēja iepazīties ar skolēnu sasniegumiem sportā apskatīt visdažādākās balvas: kausus, medaļas, diplomus;
  • „Ik skolotājs ir burvis”. Izstādē apkopoti materiāli gan par bijušajiem, gan esošajiem skolotājiem. Varēja iepazīties arī ar materiāliem par skolas direktoriem, apskatīt Goda rakstus, Pateicības, ko skolotāji ir saņēmuši par savu darbu skolā;
  • „Radošās izpausmes”, skolēnu radošie darbi, kas tapuši vizuālās mākslas un mājturības stundās, pulciņu laikā. Tie bija gan individuāli, gan grupu veidoti darbi;
  • „Visa pasaule ir teātris”, „Skanīgās balsis”, „Dejas brīnums”, jau šo izstāžu nosaukumi runā paši par sevi, – šeit bija materiāli par skolēnu ārpusstundu aktivitātēm.
  • „Pasaule ap mums”, kurā tika apkopoti ekskursiju un pārgājienu materiāli.

Piektdien, 24.oktobrī, paši skolēni varēja iepazīties ar savu vienaudžu paveikto darbu, jo bija iespēja apmeklēt visas izstādes un noklausīties sagatavotās prezentācijas.

Savukārt sākumskolas skolēni, visas nedēļas garumā, ļoti cītīgi gatavojās pirmklasnieku iesvētīšanai: 2.klases skolēni no krāsaina papīra veidoja gofrētas kļavu lapas skolas zāles noformēšanai 1.-3.klase – visdažādākos pasaku varoņus, bet 4.klase – nelielus suvenīrus, ar ko iepriecināt pirmklasniekus.

Paldies, visiem par paveikto!

Vija Daukšte,
latviešu valodas un literatūras skolotāja.

 

Pēdējās izmaiņas: 07.11.2014.