Preiļu 2. vidusskolai – 70

25.10.2014.

Skola-mūsu bērnu dienu skola-

Caur mūža gadiem gaiši mirdz,

Tās vērtības, kas dzīves ceļam dotas,

Kā dārgas pērles glabā mūsu sirds.

Ar šiem vārdiem tika atklāts svinīgais pasākums,kas bija veltīts Preiļu 2. vidusskolas 70 gadu jubilejai.

Visi esošie, pensionētie un kādreiz strādājošie direktori, skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēni, absolventi un viesi pulcējās nesen atjaunotajā skolas aktu zālē, lai atzīmētu skolas 70 gadu jubileju, lai nedaudz ieskatītos skolas vēsturē, atcerētos nozīmīgākos un svarīgākos brīžus skolas dzīvē, dalītos savās izjūtās, kas reiz saistījās un arī tagad saistās ar skolas dzīvi.

Izmaiņas skolas dzīvē, tās attīstību, varēja vērot foto prezentācijā, visa pasākuma laikā, savos iespaidos par to dalījās arī bijušie skolas direktori: D. Livdāns-Botors (17 gadi bija skolas direktors), O.Hļebņikovs (20 gadi), kā arī A. Bramane (3 gadi).

Skolas direktore Nadežda Hļebņikova sava runā atzīmēja, ka Preiļu 2.vidusskola ir apvienojusi vairāku tautu kultūru un tradīcijas, tiek svinēti gan krievu, gan latviešu svētki, skolā skan divas valodas stundās, starpbrīžos un pasākumos. Sveicot skolas saimi jubilejā, direktore novēlēja, lai skolēnu skaits ar katru gadu kļūtu lielāks.

Daudz mīļu un sirsnīgu vārdu saņēmām no sveicējiem-Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča, Preiļu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska, Skolas padomes un biedrības „Manai skolai” priekšsēdētājas N.Krupinas, kā arī kolēģiem no citām Preiļu novada skolām un viesiem. Sveikt skolu jubilejā bija ieradies arī Pāvels Onufrijevs, bijušais skolas absolvents, tagad – RTU Tehniskās fizikas institūta vadošais pētnieks.

Pasākuma laikā daudzi pedagogi un tehniskie darbinieki saņēma apbalvojumus:IZM Goda rakstu – Lilita Baško un Larisa Arestova;Preiļu novada domes Pateicību – Aivars Podskočijs, Regīna Ivanova, Marija Aniščenko, Zoja Bulova; Preiļu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu -Inna Stepanova, Rimma Gavrilova, Žanna Ļebedeviča, Rita Lazda, Olga Borisova, Vija Daukšte, Nataļja Kondratjeva, Nadežda Kovalenko, Olga Siliņa, Tatjana Svetlova, Ludmila Osetrova, Oksana Dementjeva, Marija Onufrijeva; skolas Pateicību par radošu pieeju darbā -Alla Andrejeva, Aleksandrs Iļjins, Irina Kovaļenko, Ludmila Martinova, Nadežda Masenkova, Jeļena Podskočeva, Ilona Podskočija, Aleksandra Masļakova, Nadežda Sadovņikova, InnaZenovjeva, Jeļena Saulīte.Īpašu Paldies ir pelnījusi skolas vēstures muzeja pedagoģe Valentīna Maksimova. Visi tehniskie darbinieki saņēma skolas Pateicību par apzinīgu pienākumu veikšanu.

Visus klātesošos iepriecināja: 2.-4.kl., 10-12.kl. skolēnu kori, 5.-7.klašu vokālais ansamblis, 12. klases zēnu vokālais kvartets. Skanēja instrumentālais skaņdarbs trompetei, ko izpildīja Guntars Skutelis (muzikālo kolektīvu vadītāja O.Siliņa), 7.-9.kl. mūsdienu deju kolektīvs „SMILE”,10.-12.klašu deju kolektīvs „Assorti”izpildīja krievu tautas deju jaunajos deju kostīmos (vadītāja R.Gavrilova), un skanīgu dziesmu, veltītu visiem skolotājiem izpildīja trio „LIRa” (skolotājas Ludmila, Irina, Rimma).

Pēc svinīgās daļas bija iespēja 3.stāvā apskatīt skolēnu (J. Podskočijas, D. Širčenko, R.Konstantinova) gleznas, 2.stāvā iepazīties ar Projektu nedēļas laikā veidotajām izstādēm.

Pozitīvas emocijas, smaidi visu klātesošo sejās bija vērojamas visa pasākuma laikā.

Pasākuma noslēgumā skolas direktore pateicās visiem par sadarbību un skolas administrācijai, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem par ieguldīto darbu skolas jubilejas pasākuma organizēšanā.

Ceru, ka svētkos iegūtās pozitīvās emocijas, gandarījums par paveikto, dos spēku un enerģiju darboties arī turpmāk!

Žanna Ļebedeviča
Direktora vietniece audzināšanas darbā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.