Veiksmīgi piedalāmies mazpulcēnu forumā

24.10.2014.

Rudens – tas ir ražas novākšanas laiks. Arī mazpulcēniem no 990. Anspoku mazpulka, kas jau ilgi darbojas Salas pamatskolā mazpulku vadītājas skolotājas Lilijas Upenieces vadībā, bija lieliska iespēja 24. oktobrī piedalīties mazpulcēnu forumā jeb rudens darbu skatē Līvānos, kur uz visa gada paveikto atskatījās Latgales un Zemgales novadu mazpulcēni.

Rīts iesākās ar mazpulcēnu tirdziņu, kurā varēja iegādāties pašu mazpulcēnu un viņu ģimeņu izaudzēto, izgatavoto, sarūpēto. Pēc tam mazpulcēni piedalījās akcijā „Ziedojam Līvānu slimnīcai”. Katrs mazpulks sev vien raksturīgo varēja attēlot un parādīt zīmējumos uz asfalta.

Tālāk sekoja mazpulcēnu projektu prezentācijas, kur katrs parādīja, kas vislabāk izdevies, kādas grūtības bija jāpārvar, lai sasniegtu iecerēto.

Kaspars Stolipins piedalījās projektā „Audzēsim Latvijas cūku pupas!”. Forumā zēns dalījās pieredzē par pupu audzēšanas rezultātiem, novērojumiem, dodot iespēju arī degustēt vārītas pašizaudzētās cūku pupas.

Agnese Skabe bija smalki izpētījusi bebru paradumus, fotografējusi viņu veidotos aizsprostus, izpētījusi viņu ēdienkarti. Interesantais stāstījums tika papildināts ar uzskates līdzekļiem – bebru apgrauztajiem kokiem un bebra galvaskausu.

 Raimonda un Edijs Rubini cītīgi bija strādājuši, lai izstrādātu projektu par Texel šķirnes aunu Vuci, kas mitinās viņu saimniecībā. Prezentācija tika papildināta ar auna vilnas kāršanu, kas agrāk senlatviešu ģimenēs bija pirmais posms vilnas pārstrādē.

Mazpulcēni tika sadalīti 10 grupās pa jomām, kādās katrs bija izstrādājis savu darbu. Kamēr dažas grupas prezentēja savus projektus, citi tajā laikā iepazinās ar Līvāniem, piedalījās interaktīvajās pastaigās. Mazpulku vadītājiem tika organizētas interesantas ekskursijas uz Līvānu mākslas un amatniecības centru, uz Kvartālu.

Kopvērtējumā savā grupā „Ķirbis” 1. vietu izcīnīja Agnese Skabe ar projektu „Bebra dienas ritums.” Pateicību par pārliecinošu prezentāciju saņēma Raimonda un Edijs Rubini projektā „Texel šķirnes auns Vucis”. Atzinību savā grupā „Zirņi” par veiksmīgu sava projekta izstrādi saņēma Kaspars Stolipins.

Dienas noslēgumā visus dalībniekus priecēja Līvānu pašdarbnieki – folkloras kopa „Ceiruleits” un deju kopa „Silaviņa”. Pateicības un jaunas ābelītes saņēma arī ģimenes, kas atbalsta mazpulcēnu darbību, viņu centienus iemācīties kaut ko jaunu, izpalīdz ar transportu. Viena no ābelītēm augs arī Rubinu ģimenes augļu dārzā.

Paldies Līvānu mazpulka vadītājai Dacei Rudzātei un viņas kolēģiem, palīgiem, kuru vadībā lieliski darbojās jaunie mazpulcēni! Diena izvērtās ļoti interesanta un piepildīta, kurā visi klātesošie guva gandarījumu par paveikto, daudz jaunu iespaidu un pozitīvu emociju.

Valentīna Madalāne,
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2014.