866 jaunieši bezdarbnieki iegūst darba pieredzi, ar NVA atbalstu veicot darbu sabiedrības labā

05.11.2014.

Kopš 2011.gada vasaras Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jauniešus bezdarbniekus iesaista darbā sabiedrības labā. Toreiz, sadarbojoties ar biedrībām un nodibinājumiem, tika uzsākts nodarbinātības pasākums „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kurā nepilnu trīs gadu laikā kopumā iesaistījās 3 556 jaunieši, visvairāk brīvprātīgā darba vietu tika izveidots Latgales reģionā un Rīgā.

Šogad Eiropas Komisijas iniciētās Jauniešu garantijas programmas ietvaros NVA īsteno jaunu pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā“. Sadarbībā ar 276 biedrībām un nodibinājumiem, šogad jau izveidotas 747 darba vietas, kurās sabiedrības labā strādā  866 jaunieši bezdarbnieki.

Piedalīties pasākumā un veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem aicināta jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskas partijas), kas veic sociāli nozīmīgu darbību. Darbības jomas: labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs u.c. NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdz izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem.

Pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Svarīgi, ka gados jauns cilvēks, veicot darbu sabiedrības labā, iegūst darba tirgū tik nozīmīgo un darba devēju pieprasīto darba pieredzi. Darbs sabiedrības labā ikvienam tā veicējam sniedz iespējas būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos sabiedriska labuma projektos, iegūt jaunas zināšanas, kā arī jaunu sociālu un profesionālu pieredzi, sociālos kontaktus, parādīt savus talantus un prasmes, īstenot idejas.

Darba pieredzi un darbam nepieciešamās iemaņas jaunieši iegūst, strādājot tādās profesijās kā aprūpētājs, sociālās palīdzības organizators, asistents personām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras vai sporta pasākumu organizators, pulciņu vadītājs, informācijas un datu ievades operators, administrators, projekta koordinators, projekta vadītājs un citās. Jāatzīmē, ka jaunietim, kas piedalās pasākumā, tiek maksāta arī ikmēneša stipendija 90 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām.

Darba pieredzes trūkums un darba tirgus prasībām neatbilstošs kompetenču līmenis ir to iemeslu vidū, kuri traucē jauniešiem uzsākt darba gaitas. Tāpēc darba pieredze ir ļoti svarīga, lai iekļautos darba tirgū. Lai palīdzētu jauniešiem bezdarbniekiem iegūt darba pieredzi un iemaņas, NVA piedāvā vairākas aktivitātes, to skaitā arī tādus atbalsta pasākumus kā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” vai, piemēram, “Pirmā darba pieredze jaunietim“, kas tiek īstenoti “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumu ietvaros.

2014.gada oktobra sākumā NVA uzskaitē bija 7 238 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem jeb 9,1% no bezdarbnieku kopskaita. Jauniešu bezdarbnieku kopskaitā 12% bija ilgstošie bezdarbnieki. Vidējais bezdarba ilgums jauniešiem bezdarbniekiem – apmēram 3 mēneši. Lielākais jauniešu bezdarbnieku skaits bija tādās profesijās kā veikala pārdevējs, palīgstrādnieks, pārdevējs konsultants, viesmīlis, pavārs, apkopējs. 63,8% no jauniešu bezdarbnieku kopskaita ir bez profesijas, tādi, kuri pabeiguši tikai pamatskolu, vidusskolu vai nav ieguvuši pat pamatizglītību. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību – 11,1%.

Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas piedāvājumu izlasāma NVA mājaslapā: ŠEIT.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.