SIA „Preiļu saimnieks” organizētās rudens talkas aizvadītas

01.11.2014.

Šā gada 25. oktobrī un 1. novembrī SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīkoja bezmaksas dārza un citu lielgabarīta atkritumu izvešanas talkas tām Preiļu pilsētas privātmājām, kurām ar SIA „Preiļu saimnieks” noslēgts līgums par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Šāda veida talkas jau vairākus gadus notiek pavasaros un rudeņos, par tām saņemtas neskaitāmas pozitīvas atsauksmes, taču pēc pēdējām talkas dienām organizatori sola pārvērtēt talku lietderību.

Pārsvarā izved zaļos atkritumus

Abās talkas dienās no privātmājām bez papildus maksas tika izvesti tie atkritumi, kuriem nav piemēroti 240 litru sadzīves atkritumu konteineri – zaļie dārza atkritumi, nolietotās mēbeles un atkritumi, kurus var otrreiz pārstrādāt, – logu, pudeļu un burku stikls, makulatūra un kartons, nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas, dienasgaismas lampas. SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka abās talkas dienās kopā izvestas 32 traktortehnikas piekabes dažādu dārza zaļo atkritumu, tas ir nedaudz mazāk nekā pērn. Otrreizējai pārstrādei derīgas nolietotās sadzīves tehnikas šoruden savākts diezgan maz, šķiet, ka Preiļu cilvēki no tās jau ir atbrīvojušies iepriekš rīkotajās akcijās, toties diezgan daudz savākts siltumnīcu stikla, kas arī tiks nodots atkārtotai pārstrādei.

 

Talka – kopdarbs vai vienīgi SIA „Preiļu saimnieks” rūpes?

Privātmāju iedzīvotāji acīmredzami rēķinās ar to, ka talkas kā ierasts divas reizes gadā notiks un būs iespēja dārza un lielgabarīta atkritumus nodot bez maksas. Par to liecina milzīgās dārza atkritumu un zaru kaudzes, kas krātas ilgu laiku, gaidot talkas dienu. Tā kā atkritumus SIA „Preiļu saimnieks” izved par velti, vienīgais, kas talkās no iedzīvotājiem tiek lūgts – nākt pašiem palīgā tos iekraut traktortehnikas piekabēs. Tāpēc, lai cilvēki paši iesaistītos un nāktu palīgā SIA „Preiļu saimnieks” darbiniekiem, talkas tiek organizētas sestdienās, kad cilvēki ir mājās. Principā talku doma ir, ka cilvēki paši iekrauj savus atkritumus, bet SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki nāk palīgā, lai neaizkavētu laika grafiku, jo katrai ielai atvēlēta tikai pusstunda. Tādēļ pārsteidz to cilvēku attieksme, kuri no pagalma noraugās, kā piebrauc traktors un nenāk palīgā, lai arī zina, ka SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki strādā visu dienu, un iekraujamu atkritumu apjoms ir milzīgs. Kāds pat attaisnojas, ka pie viņa žoga esot salikti sveši atkritumi, par kuriem pašam saimniekam neesot nekādas daļas. No tām mājām, kur saimnieki nepiedalīsies un nenāks palīgā iekraut, turpmāk atkritumi netiks ņemti, strikti norāda Vineta Igolniece: „Neesam apmierināti ar cilvēku atsaucību. Šādas talkas rīkojam ar domu, lai nāktu pretim cilvēkiem. Mēs sagaidītu, lai cilvēki novērtē, ka tā ir sevišķa iespēja divas reizes gadā nodot dārza atkritumus un vecās mēbeles, par to nemaksājot. Sāpina attieksme, ka mūsu pretimnākšanu uzskata par pašsaprotamu.”

Par rudens talku norisi SIA „Preiļu saimnieks” saņemts daudz pateicības vārdu, kas apliecina, ka SIA „Preiļu saimnieks” organizētās talkas ir gaidītas. Pozitīvi ir tas, ka daudziem rūp ne tikai sava dārza un piemājas teritorijas sakopšana, bet arī blakus esošā sabiedriskā teritorija un ceļmalas, kur iedzīvotāju sagrābtās lapu kaudzes talkā SIA „Preiļu saimnieks” izved par velti. Vineta Igolniece saka paldies SIA „Preiļu saimnieks” traktortehnikas vadītājiem un strādniekiem un visiem apzinīgajiem privātmāju iedzīvotājiem, kuri atsaucīgi piedalījās rudens uzkopšanas talkās! 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2014.