Latgales plānošanas reģions izsludina konkursu `LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2014`

27.10.2014.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

Konkursu organizē un vada Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.

Konkursa norise notiek no 2014.gada 27.oktobra līdz 2014.gada 17.novembrim. Konkurss noslēdzas ar uzvarētāju apbalvošanu.

Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2014” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijām, uzņēmumu kolektīviem, komersantiem, biedrībām, iestādei un pašvaldībai. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot pieteikuma anketas konkursam līdz 2014.gada 10.novembrim. Anketas iesniedzamas Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības cetrā Daugavpilī, Saules iela 15 personīgi vai nosūtot tās elektroniski uz e-pastu: luc@latgale.lv.

Pieteikuma anketa, konkursa nolikums ir publicētas Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, kā arī Latgales reģiona pašvaldību mājas lapās, kā arī skatāmas saitēs šī raksta beigās. 

Konkursa nominācijas

LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS – Latgales reģionā reģistrēts uzņēmums, kas iepriekšējā uzskaites periodā Latgales reģiona teritorijā jebkurā ražošanas nozarē ir veicis lielākos nodokļu maksājumus.

LIELĀKAIS DARBA DĒVĒJS – Latgales reģionā darbojošs uzņēmums, kas iepriekšējā uzskaites periodā jebkurā ražošanas nozarē ir sasniedzis vislabākos rezultātus nodarbinātības jomā.

SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS – uzņēmums, kas iepriekšējā uzskaites periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus savstarpēji sadarbojoties ar Latgales reģiona pašvaldībām, to iestādēm vai citām organizācijām (piemēram: savstarpējā sadarbība, partnerība projektos, labdarība un cita veida sadarbība), kā arī ar savu darbību, pasākumiem veicināja Latgales atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

GADA LAUKSAIMNIEKS – uzņēmums, saimniecība, kas reģistrēta un darbojas Latgales reģiona teritorijā lauksaimniecības sektorā un iepriekšējā uzskaites periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus.

GADA JAUNAIS KOMERSANTS – jaunais komersants, kas uzsācis darbību ne agrāk kā 2 gadus pirms konkursa izsludināšanas un kas iepriekšējā uzskaites periodā sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem komersantiem.

Plašāka informācija zvanot Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājam Vladislavam Stankevičam, tālr.65423802, mob.tālr.26511047.

Konkursa nolikums (PDF) 
Pieteikuma anketa (DOC) 

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Kucins
Latgales plānošanas reģiona
LUC komercdarbības konsultants
26599050

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.