Preiļu 2. vidusskolas vēstures lappuses pāršķirstot

25.10.2014.

70 gadu jubileja – tas ir labs laiks, lai atskatītos skolas pagātnē, akcentētu to galveno, kas ir bijis skolas pastāvēšanas laikā.

1944. gadā uz Preiļu pilsētas sešklasīgās pamatskolas bāzes tiek izveidota vidusskola. Skolas direktora pienākumi tiek uzticēti skolotājam Martinam Antipenko. Skola tiek izvietota vairākās ēkās, bet par galveno tiek uzskatīta ēka Tirgus ielā 4, kur līdz 1958. gadam ir izvietotas no 5. līdz 10.klasei.

Direktors Ivans Maksimovs (Preiļu novada pilsētas Goda pilsonis – 2005.g) ieguldīja daudz spēka un enerģijas jaunās skolas ēkas celtniecībā, kuru atvēra 1958. gadā.

17 gadus skolu vadīja Donāts Livdāns – Botors, savukārt Oļegs Hļebņikovs 25 gadus veiksmīgi risināja jautājumus, kas saistās ar skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu.

Visu šo gadu laikā skolā ir strādājuši vairāk kā 260 skolotāji, apmēram 80 ir mūsu skolas absolventi.

Vairāk nekā 40 gadus skolā ir nostrādājuši: I. Oļeiņikovs, G.Višņakova, I.Stepanova, P.Sabanska, Ņ.Zubareva, T.Kazak-Kazaķeviča u.c. Šobrīd skolā strādā ļoti pieredzējuši pedagogi, no kuriem 17 ir maģistri.

Dibināšanas gadā krievu vidusskolā mācījās vairāk kā 400 skolēnu. Vidusskolā skolēnu skaits bija mainīgs, jo pirmajos gados mācības bija par maksu. Varbūt tieši tāpēc pirmo izlaidumu beidza tikai 9 absolventi. Skolēnu skaits pakāpeniski pieauga, un 1991.gadā tas sasniedz jau 894 skolēnus, taču pēc tam, kā liecina statistika, tas ar katru gadu sāka sarukt, un šobrīd skolā mācās vairs tikai 202 skolēni.

Arī izglītības sistēmā ir notikuša izmaiņas. Tā laika posma no 1962. – 1965.gadam tika ieviesta  ražošanas apmācība, tāpēc arī mācību ilgums nu jau bija 11 gadi. Kopš 1994.gada tās ir 12 klases.Tādēļ mūsu skolas 14.līdz 16.izlaiduma absolventiem tika piešķirta laukkopja – mehanizatora vai mehanizatora- dārznieka kvalifikācija.

1994.gadā skolā tiek ieviesta bilingvālā apmācības sistēma, kas sekmēja pāreju vidusskolas klasēs uz apmācību latviešu valodā. No 1998.gadaPreiļu 2.vidusskola ir divplūsmu skola. Kopā skolā ir bijuši 64 izlaidumi. Atestātu ir saņēmuši 2599 absolventi. Absolventu vidū ir daudz skolotāju (vairāk kā 200), medicīnas darbinieku, juristu u.c. Daudzi absolventi ir savas pilsētas, novada patrioti.

Skolā ir bagāta ar savām tradīcijām, ieviestajām inovācijām un dzīvo līdzi laikam. Lai tā ir vienmēr, jo skola ir mūsu otrās mājas!

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2014.