Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu projektiem

23.10.2014.

23. oktobra domes sēdē deputāti skatīja biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” vēstuli Preiļu novada domei par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla popularizēšana” (EUROPE CUISINE).

Domnieki lēma atbalstīt biedrības projektu un projekta atbalsta gadījumā 2015. gada budžetā paredzēja līdzfinansējumu 1317 eiro apmērā no kopējās projekta summas, kas sastāda 65000 eiro. Līdzfinansējuma summa ir aprēķināta, proporcionāli sadalot nepieciešamo līdzfinansējuma summu ar kopējo Latgales kulināra mantojuma tīkla dalībnieku skaitu un sareizinot ar Preiļu novada kulinārā mantojuma uzņēmumu skaitu. Projektā tiks iesaistīti trīs Preiļu novada tūrisma uzņēmumi: mājas vīna ražotne „Kalni”, vīngliemežu audzētava „Ošu mājas” un pankūku ražotājs „Pampūkas”.

Projekta „EUROPE CUISINE” ietvaros paredzēts popularizēt Latgales kulinārā mantojuma maršrutu, organizējot iepazīšanās braucienu tūrisma kompānijām un masu mediju pārstāvjiem no projekta partneru valstīm (kopā 42 pārstāvjiem), sagatavot un izdot kulinārā mantojuma maršrutu un brošūru, kurā tiks apkopoti visi Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi, organizēt tematiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu uz Polijas reģionu Kujawsko-Pomorskie un organizēt Latgales kulinārā mantojuma festivālu.

Tāpat sēdē izskatīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktores vēstuli par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā „Par valsts finansējumu nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai” iesniegtajam projektam „Jāzeps Baško – gaisa fūrmanis”. Projekts paredz jaunas ceļojošas ekspozīcijas, veltītas Pirmā pasaules kara vēsturei un izcilas novada personības darbībai izveidošanu. Projekts ir ilgtermiņa un ar mērķi iesaistīt un izglītot skolu jauniešus par aktuālām vēstures tēmām.

Deputāti vienbalsīgi projekta realizācijai piešķīra nepieciešamos 352 eiro, kas sastāda 15% no kopējās projekta summas – 2352 eiro. Naudas līdzekļi iedalīti no novada domes budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2014.