Svarīgākais un aktuālākais sagatavojot 2014. gada pārskatu un UIN deklarāciju eiro valūtā

23.01.2015.

2015. gada 23. janvārī, no 10.00 – 14.00; Rēzeknē, Par semināra norises vietu informēsim pirms semināra.

CENA 60,00 EUR ( iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).
Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID un Finanšu ministrijā sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Semināra programmā:
1.Likumdošanas prasības sastādot 2014.gada pārskatu.
2. Pamatkapitāla denominācija.
3. Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai:
– aktīvu, saistību inventarizācija un tās rezultātu atspoguļošana bilancē;
– pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu novērtēšana un pārvērtēšana;
– krājumu novērtēšana un pārvērtēšana;
– krājumu un dabisko zudumu norakstīšana;
– uzkrājumu veidošana šaubīgajiem parādiem;
– uzkrājumu veidošana atvaļinājumiem un citiem;
– tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un
fundamentālo kļūdu labošana.
4. Aktīvu novērtēšanas nepieciešamība un uzņēmuma grāmatvedības politika.
5. Investīciju ieguldījumi.
6. Ilgtermiņa aktīvi pārdošanai.
7.Izdevumu un ieņēmumu uzskaite:
– attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti;
– kases aparāta čeku obligātie rekvizīti;
– izdevumu un priekšnodokļa atzīšanas kārtība;
– degvielas, reklāmas, reprezentācijas un citu ar saimniecisko darbību
saistīto izdevumu uzskaite
– kreditoru parādu norakstīšana;
8. UIN deklarācija un ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana:
– izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un koeficienta
piemērošana;
– bezcerīgo parādu norakstīšana;
– reprezentācijas izdevumi;
– procentu maksājumu aprēķins par 2014.gadu;
– nolietojuma aprēķins un norakstīšana nodokļu vajadzībām, piemērojot
likuma 13.pantu;
– darījumu ar saistītām personām uzskaite;
– dāvanas fiziskām un juridiskām personām;
– notikumi pēc pārskata datuma: koriģējamie un nekoriģējamie;
9. Atbildes uz jautājumiem.

IK “Biznesa investīcijas” tālrunis: 67310893; 28221993

Lai pieteiktu savu dalību seminārā, aizpildiet šo anketu un nosūtiet pa fax.66662842 vai e-pastu :info@noderigi.lv

Semināra nosaukums- Svarīgākais un aktuālākais sagatavojot 2014. gada pārskatu un UIN deklarāciju eiro valūtā.
Semināra datums 23.01.2015

Dalībnieka vārds, uzvārds-
Uzņēmums-
Juridiskā adrese-
PVN reģ.nr.-
Kontakttālrunis-
Fakss-
E-pasts –

 

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2015.