Veiksmīgi tuvojas noslēgumam daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 28 renovācija

27.10.2014.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» devītās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros notiek renovācijas projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13.10/107 «Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājā”, adrese Liepu ielā 28, Preiļos, realizācija. Šobrīd notiek pēdējais renovācijas būvdarbu etaps, un novembrī mājas renovāciju plānots pabeigt.

Līgums ar LIAA par 50% attaisnoto renovācijas izdevumu atmaksu tika noslēgts 2013. gada 28. maijā. Renovācijas darbus dzīvojamajā mājā veic SIA «Preiļu celtnieks», būvuzraudzību nodrošina sertificēts speciālists Voldemārs Upenieks. Kopējās attiecināmās būvdarbu izmaksas sastāda 67 200,81 euro, SWED bankas aizdevums ir saņemts uz 7 gadiem. Mājas iedzīvotāji plāno, ka aizdevumu varēs atmaksāt noteiktajā termiņā, jo, ņemot vērā citu nosiltināto māju pieredzi, pēc mājas kompleksās renovācijas veikšanas siltuma rēķini kļūs mazāki un varēs nosegt kredīta maksājumus.

Mājas renovācijas darbi iesākās šī gada septembrī, un, pateicoties labajiem laika apstākļiem un vietējā uzņēmuma – SIA „Preiļu celtnieks” speciālistu ražīgam darbam, būvdarbi jau tuvojas noslēgumam. Projekta ietvaros tiek veikti kompleksi pasākumi siltuma zudumu samazināšanai, tāpat arī mājas vizuālā izskata uzlabošanai – visu ārsienu, tostarp cokola un fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta nomaiņa, fasādes krāsošana un apkures sistēmas renovācija.

Mājas iedzīvotāji būs ieguvēji

Šobrīd mājā pilnībā renovēta apkures sistēma, un visos dzīvokļos uzstādīti regulējamie radiatori – iedzīvotāji paši var izvēlēties nepieciešamo temperatūru atkarībā no savām vēlmēm. Jaunā sistēma būs daudz ērtāka, uz ilgāku laiku aizbraucot, jo radiatorus varēs noregulēt uz minimālu siltuma atdevi, tādējādi ietaupot maksu par apkuri. Telpās, kurās iedzīvotāji uzturas retāk, var noregulēt zemāku temperatūru. Mājā tiek nodrošināta individuālā siltumenerģijas uzskaite, jo katram dzīvoklim atsevišķi ir uzstādīts siltuma skaitītājs.

Liepu ielas 28 mājas renovācija ir kārtējais piemērs tam, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ar pašu iniciatīvu un pašvaldības atbalstu uzlabo dzīves vidi. Preiļu novada dome apmaksāja ēkas energoaudita izdevumus un, pateicoties SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam, tika atrasts risinājums likvidēt augošo parādu par komunālajiem maksājumiem vienā no dzīvokļiem, par kura īpašuma tiesībām notika tiesvedība vairākus gadus.

Renovācijas darbi uzticēti pieredzējušiem būvniekiem

SIA „Preiļu celtnieks komercdirektors Egīls Stikāns pastāstīja, ka visi uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši zināšanas par māju renovāciju semināros, un šogad iegūtās prasmes tika nostiprinātas, un visiem strādājošajiem ir saņemti sertifikāti. SIA „Preiļu celtnieks” kontā šī jau septītā renovētā māja, un arī turpmāk būvnieki labprāt piedalīsies konkursos, jo uzņēmums ir pierādījis sevi, un preilieši viņiem uzticas.

Egīls Stikāns gan atzina, ka ēku renovācija bija izdevīgāka gan iedzīvotājiem, gan būvniekiem māju renovācijas sākuma etapā, apmēram pirms trim gadiem, jo piešķirtā finansējuma ietvaros būvnieki varēja izmantot labus materiālus un vairāk izdarīt. Pēdējo divu gadu laikā ir mainījusies PVN likme, sociālās iemaksas, Latvijā ienācis euro, tāpēc pirms līguma parakstīšanas bija jāizvērtē veicamo darbu apjoms un jāpārliecinās, vai varēs paveikt visus paredzētos būvdarbus, ‘neiegāžot’ iedzīvotājus un nestrādājot ar mīnus zīmi.

Problēmas tika veiksmīgi atrisinātas, renovācijas plusus skaitīsim vēlāk

Kā atzīst biedrības Liepu iela 28 valdes priekšsēdētāja Karīna Vetoškina, atskatoties uz vairāk nekā diviem gadiem, kopš sāktas pārrunas ar iedzīvotājiem, jāsecina, ka māju renovācijas procesā tomēr ne viss ir sakārtots jau valstiskā līmenī. Vislielākās problēmas sagādāja finansējuma piesaiste. Ir bijušas pārrunas gan ar dažādām bankām, gan SIA „Preiļu saimnieks” par iespējamo aizdevumu. Pašreiz bankas nevēlas dod kredītu šāda veida projektiem, neskatoties uz to, ka ir iespēja piesaistīt „Latvijas garantiju aģentūru.” Karīna Vetoškina uzskata, ka valstij būtu jānodrošina sadarbība ar kādu no bankām, kurai ir pienākums izsniegt kredītu, ja Latvijas garantiju aģentūra, izvērtējot situāciju, ir piekritusi izsniegt garantiju. Pašreiz situācija ir pretēja – vispirms banka izvērtē un, ja banka nevēlas, tad garantiju aģentūra nemaz netiek iesaistīta.

Otra lieta, kas traucē renovācijas procesā ir tā, ka projekta realizāciju nevar uzsākt, ja biedrībai nav vairākus tūkstošus liels uzkrājums. Par visu ir jāmaksā – gan par tehnisko novērtējumu un energoauditu (Preiļos to apmaksā pašvaldība), par projekta izstrādi, dažādām apdrošināšanām, u.c. lietām, par ko sākumā pat iedomāties nesanāk, jo ‘nespeciālistiem’ pirmo reizi ķeroties pie tik apjomīga darba, nav iespējams iedziļināties, kādi izdevumi biedrību sagaida.

Vēl kā traucējošs aspekts ir jāpiemin tas, ka projekta ietvaros var atgūt tikai noteiktu summu no kvadrātmetra, bet mazai mājai nesanāk šajā summā iekļaut visas vajadzības. Tamdēļ Karīna Vetoškina izsaka ļoti lielu pateicību visiem mājas iedzīvotājiem, kas saprata nepieciešamību un paši meklēja naudu logu un radiatoru nomaiņai dzīvokļos, jo tas nebija paredzēts projektā.

Visus renovācijas plusus mājas iedzīvotāji varēs saskaitīt tikai tad, kad būs pabeigti gan būvniecības darbi, gan saņemts finansējums no LIAA. Tomēr jau tagad var nojaust mājas jauno vizuālo izskatu, novērtēt jauno apkures sistēmu. Visvairāk mājas iedzīvotāji priecāsies par jauno jumtu, jo iepriekšējais bija avārijas stāvoklī un augšējā stāva dzīvokļos jau tecēja ūdens gan ziemas atkušņa, gan stiprāka lietus laikā. Cik liela būs siltuma ekonomija, rēķināsim šīs un nākamo ziemu laikā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.