17. oktobra talka Preiļu parkā

17.10.2014.

Turpinot labu pilsētas zaļās zonas sakopšanas tradīciju 17. oktobrī Preiļu parkā notika rudens talka, kuras ietvaros jau otro gadu pēc kārtas tika sakopti Preiļu parka dīķu krasti un apkārtējā teritorija. Talka norisinājās projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/AQUA LIFE ietvaros.

Plkst. 12.00 sākās talcinieku reģistrācija un kopā dienas laikā reģistrējās 97 talcinieki, kas ir vairāk par pagājušā gada dalībnieku skaitu. Liels prieks, ka aktīvi talkā līdzdarbojās 39 jaunieši no Preiļu Valsts ģimnāzijas: Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki un koordinatore Anna Verza, un skolas parlamenta pārstāvji.

Esam gandarīti, ka kopīgiem spēkiem mums ir iespēja padarīt mūsu novadu un arī Latviju skaistāku!

Liels atbalsts bija arī no Preiļu novada domes puses, jo bija padomāts par talkai nepieciešamo inventāru – cimdiem, grābekļiem, lāpstām, ķerrām – viss tika nodrošināts. Liels paldies par sadarbību SIA `Preiļu Saimnieks`! Lai gan laika apstākļi šogad talciniekus nelutināja, tomēr brīvprātīgie dalībnieki bija saģērbušies silti, un ar labo garastāvokli darbs ritēja raiti un ražīgi.

Sakopto teritoriju apmēri šogad bija daudz lielāki nekā pagājušajā gadā. Šoreiz talkas galvenie uzdevumi bija parka teritorijas un dīķu kanālu krastu attīrīšana no zariem, atkritumiem un lapām. Laiks strādājot paskrēja nemanot un jau plkst. 15.00 visi tika aicināti pusdienās pie Preiļu estrādes, kur Zemessardzes 35. bataljons visiem talkotājiem bija sagatavojis gardu pārsteigumu.

Par lielisko darba organizāciju un ideju realizēšanu jāpateicas darba organizatorēm: Līgai Upeniecei un Zentai Igolniecei. Paldies arī visiem talkotājiem par lielisko kopābūšanas iespēju, par pozitīvajām emocijām un milzīgo gandarījuma sajūtu pēc sakopšanas darbiem. Uz tikšanos citās talkās!

Airita Erte, Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D kursa audzēkne, Comenius projekta dalībniece un 17. oktobra talkas dalībniece 

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.