Atklāts Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas korpuss

21.10.2014.

21. oktobra pēcpusdienā svinīgā pasākumā ar simboliskās lentas griešanu, apsveikumiem un dāvanām Preiļu Valsts ģimnāzistiem un personālam durvis vaļā vēra renovētā skolas piebūve – ēdināšanas korpuss.

Ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa klātesošajiem savā uzrunā vēstīja, ka beidzot ir piepildījies ilgi lolotais sapnis, kurš tika gaidīts jau 18 gadus, kopš tā mirkļa, kad jaunizveidotais Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs uzsāka darbu Preiļos, Kooperatīva ielā 6. Direktore pastāstīja, ka ģimnāzijas pastāvēšanas vēsturē ir paveikti daudz būtiski darbi, lai no izdrupušām ķieģeļu sienām un tukšām logu rūtīm trijos nepabeigtos skolas korpusos, šodien rezultātā ģimnāzija kļūtu atjaunota un renovēta pilnībā.

Ēdnīcas atklāšanas pasākumā piedalījās Preiļu novada domes vadība, deputāti un atbildīgie darbinieki, Preiļu novada Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji, ģimnāzijas darbinieki un izglītojamie, kā arī skolas sadarbības partneri. Pasākumā klātesošos priecēja skolas audzēkņu sagatavotie muzikālie priekšnesumi, skanēja ciemiņu vēlējumi, kā arī noslēgumā jaunatklātajām telpām svētību deva Preiļu Romas Katoļu baznīcas dekāns Jānis Stepiņš.

Pateicības vārdi skanēja Preiļu novada domes deputātiem un darbiniekiem, kas palīdzēja ieceres realizēt, atbalstot un pieņemot lēmumus, lai nepieciešamie līdzekļi tiktu ieguldīti skolas renovācijā. ‘Paldies’ izskanēja uzņēmējiem un viņu darbiniekiem, kuru darba rezultātā ēdināšanas bloks šodien ir veiksmīgi pieejams un funkcionāls. Pateicība izskanēja ikvienam, kurš ieguldījis darbu, lai mūsdienīgā un plašā ēdnīca taptu, jo mērķis visiem ir viens – ģimnāzijas attīstība, lai darba vide, tradīcijas, noskaņa un atmosfēra tajā kļūtu kvalitatīvāka.

Kā atzina Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, renovācijas noslēgums ir kā pateicība skolas darbiniekiem un audzēkņiem, kuri ik gadus sasniedz teicamus rezultātus mācībās. A.Adamovičs vēlēja, lai šī pilnveidotā skolas vide rosinātu audzēkņus un pedagogus uz jauniem sasniegumiem un mērķiem.   

Ēdnīcas renovācijas darbus veica SIA „RERE04”, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” aktivitāti „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloka izbūve un stacionārā aprīkojuma iegāde”.

Projekta ietvaros tika veikta pilnīga ēkas renovācija – noritēja ēdināšanas bloka siltināšanas darbi un fasādes atjaunošana, tika uzstādīts jumts, kāpnes, logi, durvis, ierīkots ūdensvads, kanalizācija, apkures un ventilācijas sistēma, veikts griestu, sienu, grīdas remonts un uzstādītas virtuves iekārtas. Ēdnīcas renovācijas darbi tika veikti laika posmā no 2013. gada 28. augusta līdz 2014. gada 26. septembrim.

Rekonstrukcijas izmaksas sastādīja 557 993,35 eiro.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.