3. novembrī Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, notiks nekustamā īpašuma Pils ielā 2-2, Preiļos, otrā izsole

03.11.2014.

Iespēja piedalīties dzīvokļa izsolē – 2014. gada 3. novembrī plkst. 12.00 Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, notiks nekustamā īpašuma Pils ielā 2-2, Preiļos, otrā izsole.

Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 46,74 kv.m.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 2200 EUR, un izsoles sākumcena – 1650 EUR.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no īpašuma novērtējuma.

Tālr. uzziņām 64624889, mob. tel. 26806595

 

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2014.