Piedaloties NVA pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”, darba devējs var iegūt perspektīvu speciālistu

27.10.2014.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju, pieņemot darba praksē jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību, saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un papildināt uzņēmuma kolektīvu ar jauniem un perspektīviem darbiniekiem. NVA turpina pieņemt komersantu, pašnodarbināto personu, kā arī biedrību un nodibinājumu pieteikumus darba vietu izveidei jauniešiem programmas „Pirmā darba pieredze jaunietim” ietvaros. 

Jauniešu garantijas pasākumu projekta vadītāja Ilze Vanka: „Aplūkojot NVA CV/Vakanču portālā reģistrētās vakances, redzam, ka vairāki darba devēji ilgstoši meklē, piemēram, programmētāju, sistēmanalītiķi, interneta portāla redaktoru, foto dizaina speciālistu, juristu, ekonomistu, elektroatslēdznieku, pavāru un citus speciālistus. Toties NVA ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo profesionālo izglītību, kuri varētu strādāt šajās profesijas. Tiesa – darba devēji vēlas speciālistus ar darba pieredzi, taču šo pieredzi var dot arī paši darba devēji! Piedaloties Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”, darba devēji varēs ne tikai ļaut jauniešiem iegūt tik vērtīgo pirmo darba pieredzi, bet, praktiskajā darbā iepazīstot jauniešu profesionālo varēšanu, spējas un dotības, sagatavot darbam savā uzņēmumā. Mēs palīdzēsim izvēlēties uzņēmuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrēto jauniešu bezdarbnieku vidus. Laikā, kad nākotnes darba tirgu apdraud darbaspēka novecošanās problēmas, labi izglītotu jauniešu potenciāla novērtēšanai un izmantošanai ir īpaša nozīme.”

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Ar NVA finansiālu atbalstu viņi varēs gadu strādāt pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksās dotāciju – 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai būs 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti – 200 eiro). Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kura nedrīkstēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, ka darba devēji nevarēs jaunieti nodarbināt nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Kāds darba devējam ieguvums?

1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
2. Jauniešu darba vadītājs ik mēnesi saņem 50% no valstī noteiktās minimālās algas par divu jauniešu darba vadīšanu (par vienu jaunieti – pusi no paredzētās dotācijas);
3. NVA apmaksā izdevumus par obligāto veselības pārbaužu veikšanu;
4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu;
5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA apmaksā izdevumus līdz 711 eiro. 

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776. Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību.

2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27 .

3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv

 

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.