Apstiprināts Preiļu novada domes projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”

20.10.2014.

Apstiprināts Preiļu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā” 

Projekta mērķis ir izveidot jaunus un pilnveidot esošo PIPP novada teritorijā, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros Preiļu novada dome plāno izveidot novada teritorijā 6 jaunus publiskos interneta pieejas punktus (PIPP), kuros tiks nodrošināta pieeja arī datortehnikai: uzstādītas bezvadu tīkla iekārtas un iegādātas daudzfunkcionālās iekārtas, 2 jaunus PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī pilnveidot 1 jau esošo publiskos interneta pieejas punktu Preiļu pilsētā – Preiļu novada domes ēkā, nomainot bezvadu tīkla iekārtas un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu noteiktā mērķa sasniegšanu. Kopējais projekta finansējums sastāda 33 362,35 euro, no kurām 85% sastāda ERAF finansējums un 15% nacionālais līdzfinansējums. Projekta ieviešanas ilgums – 6 mēneši.

Projekts tiks īstenots Preiļu novada 5 teritoriālajās vienībās: Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un Saunas pagastos.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta iespēja piekļūt PIPP plašam sabiedrības lokam, kas ļaus uzlabot Preiļu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projektā plānotās darbības: esošā PIPP pilnveidošana un jaunu PIPP izveidošana, nodrošinās plašam sabiedrības lokam iespēju piekļūt jaudīgam un kvalitatīvam Internetam arī ārpus telpām, izmantojot bezvadu tīkla iekārtu iespēju, ērti piekļūt Internetam telpās, jo gandrīz visas ēkas ir pielāgotas arī personām ar īpašām vajadzībām, visi PIPP, kuri piedāvās pieeju datortehnikai, tiks nodrošināti ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas dos iedzīvotājiem iespēju ne tikai izmantot Interneta pakalpojumus, bet arī veikt datu apstrādi, digitalizāciju un izdrukāšanu. Kā arī nodrošinās pakalpojuma izmantotāju uzskaiti, drošu datu aizsardzību. 

Projektu vadītāja
Sanita Meļko
Sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.