Preiļu 1. pamatskolas personāla pieredzes apmaiņas brauciens

20.10.2014.

Preiļu 1. pamatskolas pedagogiem un tehniskajam personālam par tradīciju kļuvuši pieredzes apmaiņas braucieni. Skolas darbinieki, jauno mācību gadu uzsākot, viesojās divās Kārsavas novada mācību iestādēs.

Sākumā apmeklējām Malnavas koledžu, kur mūs sagaidīja direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska un Malnavas koledžas vēstures skolotājs Dainis Poikāns.

Uzzinājām, ka Malnavas koledža ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās un profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas dibināta 1921. gada 10. oktobrī kā Latgales lauksaimniecības vidusskola. Ar prezentācijas palīdzību mūs iepazīstināja ar koledžas prioritātēm, ar audzēkņu un pedagogu sasniegumiem un dalību projektos. Ar baudu klausījāmies direktora vietnieces profesionālās vidējās izglītības darbā Annas Bozovičas stāstījumu par koledžas mācību darbu. Mums pastāstīja, ka Malnavā sagatavotie speciālisti ir nepieciešami Latgales un Latvijas darba tirgum. Pašlaik Malnavas koledža ļoti nopietni pievērsusies pārrobežu sadarbības jomai. Iepazināmies un apskatījām skolas muzeju, bibliotēku, mācību un prakses telpas, kā arī izbaudījām Malnavas muižas parka rudenīgās noskaņas.

Apmeklējām Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu jauno baznīcu, kura tika uzcelta pateicoties priesterim Jāzepam Aglonietim. Priesteris ar lielu interesi izstāstīja baznīcas tapšanas vēsturi un tās darbību, izrādīja skaisto baznīcas interjeru.

Mājupceļā iegriezāmies Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā un uzzinājām, ka bez izglītības programmas mūzikā, mākslā viņu skolā īsteno izglītības programmu dejā.

Priecājamies, ka mums bija iespēja doties ekskursijā pa netālo kaimiņu novadu izglītības iestādēm un esam pateicīgi Malnavas koledžas direktora vietniecei audzināšanas darbā Intai Ostrovskai un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniekam Dainim Poikānam par iespēju iepazīt un dalīties pieredzē par netālajām kaimiņu skolām.

A. Dz. Bernāne,
Preiļu 1. pamatskolas skolotāja 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.