9. janvārī seminārs – Projektu konkurss sabiedriskā labuma organizācijām (iesniegšana līdz 31. janvārim)

04.01.2015.

„Latvijas valsts meži” ziedojums sociālās jomas projektiem Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus „Latvijas Valsts meži” ziedojuma saņemšanai.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 31. janvāris. 

 Seminārs par projektu konkursu 9. janvārī. 

Projektu konkursa prioritārās jomas, kurās organizācijas pieteikt sociālās palīdzības projektus:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Sīkāka informācija

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2015.