Aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem

13.10.2014.

Sakarā ar Latvijas Republikas 96. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem personas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod īpašu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā. Iesniegtos piedāvājumus izskatīs dome, lemjot par katru kandidātu atsevišķi. Priekšlikumus un informāciju par izvirzīto kandidātu darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 31. oktobrim.

Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 16. novembrī. Ar nolikumu par Atzinības rakstu piešķiršanas kārtību jūs varat iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā http://preili.lv/upload/dokumenti1/20140424_apbalvojumu_nolikums.pdf.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.