Darbību uzsāk Biedrība – Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”

08.10.2014.

Apvienojoties vairākām Preiļu un Riebiņu novadu ģimenēm, šī gada septembra sākumā tika nodibināta biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.

Biedrības pamatfunkcija ir sniegt motivējošu, izglītošu atbalstu ģimenēm, pilnveidot bērnu un jauniešu attīstošo vidi, jo biedrības galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes, jaunās māmiņas. Jau biedrības nosaukumā iestrādāta ideja par tās darbības lauku – kā zināms, puķuzirnīši ļoti skaiti zied, bet vasaras beigās pākstiņās nogatavina daudzus mazus zirnīšus. Velkot paralēles ar reālo dzīvi, biedrības biedri tiecas domāt, ka izglītotiem vecākiem būs gudri, radoši un komunikabli bērni, kā arī novadā būs daudz kuplu ģimeņu.

Vairākās tikšanās reizēs vienpadsmit biedrības dibinātājas ir pārrunājušas galvenās darbības jomas, paredzot gan pasākumu organizēšanu ģimenēm (ģimeņu saliedēšanas pasākumi, nometnes, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, senlatviešu svētku svinēšana, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.), izglītojošus pasākumus bērniem, vecākiem, bērniem kopā ar vecākiem (Montesori istaba, radošie pulciņi, kursi jaunajām māmiņām, saskarsmes kursi, semināri u.c.), kā arī laika gaitā plānota sociālās rehabilitācijas pasākumu organizēšana un labdarības pasākumi.

Ne mazāk svarīga biedrības darbības joma plānota emocionāla, psiholoģiska atbalsta sniegšana ģimenēm krīzes situācijās, kā arī infrastruktūras un aprīkojuma papildināšana bērnu un jauniešu radošai attīstībai, un šī joma jau tiek realizēta darbībā, jo oktobrī plānots iesniegt projekta „Mūzikas instrumentu iegāde bērnu radošā potenciāla attīstībai” pieteikumu Leader pasākumā. Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem iespēju veicināt savas intelektuālās spējas, prāta attīstību, loģisko domāšanu, talantu un emocionālo attīstību, izmantojot Orff mūzikas instrumentus.

Biedrības „Puķuzirnis” biedri (nepilna mēneša laikā biedrībā pulcējušās jau 15 ģimenes) ir ļoti aktīvi, un jau pirmā mēneša laikā ir noorganizēti divi pasākumi: Miķeļdienas pasākums ģimenēm ar bērniem un tikšanās ar dūlu Danu Lahtionovu, kuras laikā tika apspriesti jautājumi par dūlu sniegto atbalstu jaunajām māmiņām, par mazuļa nēsāšanu slingos, par zīdīšanu.

Par plānotajiem biedrības pasākumiem lūgums sekot līdzi informācijai vietējos masu medijos, kā arī iespējams meklēt informāciju sociālajos medijos www.draugiem.lv un facebook.com.

Biedrība – Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” ir atvērta visiem interesentiem, detalizētāku informāciju var iegūt, rakstot ziņu uz e-pasta adresi: pukuzirnis3@inbox.lv.

Inese Matisāne
Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 08.10.2014.