Pašvaldības policijas informācija par darba rezultātiem septembrī

07.10.2014.

Preiļu novada pašvaldības policija šī gada augustā par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 56 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem: par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīts 34 protokoli, par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1 protokols, par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā sastādīts 1 protokols, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – 12 protokoli. 3 protokoli sastādīti par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta, 2 – par to, ka nav deklarēta dzīvesvieta, 1 – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 protokols sastādīts par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpumu, 1 – par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu.

Mēneša laikā ir saņemta un apstrādāta informācija par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā, kopā ir bijuši 34 izsaukumi un pieteikumi. 12 gadījumos izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi (pieteikumi) un sniegtas atbildes uz tiem.

Darba procesā ir sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām, kopskaitā – 63 dokumenti. Pašvaldības policija veikusi 9 pasākumus kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 07.10.2014.