Latgalē uzņēmējdarbības veicināšanai atklāta jauna tīmekļa vietne

05.01.2015.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību reģionā, sākusi darboties Latgales plānošanas reģiona izstrādātā tīmekļa vietne “invest.latgale.lv”.

Tīmekļa vietne sniedz ieskatu Latgales investīciju vidē, iepazīstina ar aktuālākajiem investīciju objektiem un projektiem, piedāvā iespēju potenciālajiem investoriem izvērtēt un izvēlēties iespējamos investīciju objektus un projektus Latgalē.

Tīmekļa vietnes izstrāde kā viena no aktivitātēm tika realizēta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”.

Lai arī Latgali kā vietu sava biznesa attīstīšanai ir izmantojuši gan daudzi Eiropas Savienības, gan arī Krievijas un citu valstu uzņēmumi, tajā vēl joprojām ir daudz neizmantotu iespēju, uzsver tīmekļa vietnes izstrādes autori.

Latgales uzņēmēji un pašvaldības šajā mājaslapā var izvietot savus piedāvājumus potenciālajiem investoriem. Ja reģiona uzņēmēji un pašvaldības vēlas atrast investoru, aicinām apmeklēt mājaslapas “invest.latgale.lv” sadaļu “Piedāvājums investoriem” un aizpildīt informāciju par piedāvājamajiem investīciju projektiem un/vai infrastruktūras objektiem.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

Galvenās projekta aktivitātes Latgalē ir vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.

Projekta īstenotājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta partneri Latvijā – Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni, projekta partneri Norvēģijā – Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agderas reģionālā līmeņa pašvaldība.

Visu partneru kopējās projekta izmaksas ir 1 172 029 eiro.

Ivars Soikāns
LETA 

 

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2015.