Veiksmīgi noris ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi Preiļu novadā

02.10.2014.

2. oktobrī Preiļu novadā tika nodoti ekspluatācijā divi rekonstruētie ceļu posmi: Preiļi – Pilskalns Preiļu pagasta teritorijā un Gubaniški – Lielie Livmaņi Pelēču pagastā. Abu ceļu posmu rekonstrukcija notikusi LAD projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros, kopējais renovētais ceļu garums – 1,5 km. Kopējā būvdarbu līgumcena sastāda 132 087,48 euro.

Turpinās apjomīgi ceļu rekonstrukcijas darbi Latgales programmas projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros, kur paredzēta asfaltbetona seguma ieklāšana ielās ar grants segumu Preiļu novada Pelēču, Saunas, Aizkalnes pagastu centros un gājēju ietves izbūvi no Preiļiem līdz Preiļu pagasta centram. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 424 638,48 euro.

Šobrīd jau pabeigta Jaunatnes ielas rekonstrukcija Pelēču pagasta Pelēču ciematā 0,62 km garumā. Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciematā 1,58 km garumā uzlikts jauns asfalta segums un izbūvētas caurtekas Jaunības, Torņa, Pumpura un Vītolu ielās. Pašreiz notiek labiekārtošanas darbi un grāvmalu sakārtošana.

Sākušies darbi Preiļu pilsētas ielās, kur jauns asfalta segums būs Nākotnes, Dārzu, Celtnieku un Lauku ielās 1,001 km garumā. Pilnā sparā turpinās gājēju ietves un veloceliņa izbūves būvdarbi posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam 0,822 km garumā. Darbus šajos objektos veic A/S „Ceļu pārvalde”. 

Arī Saunas pagasta Prīkuļu ciemā jau pabeigti asfaltēšanas darbi. Jauns asfalts ieklāts Miera, Mehanizatoru, Miera – Mehanizatoru, Zaļajā, Liepu un Skolas ielās 3,17 km garumā. Darbus šajā ciematā veic SIA „Binders”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2014.