Valodu karuselī

06.10.2014.

Kopš 2001.gada, ko Eiropas Padome proklamēja par Eiropas valodu gadu, 26.septembrī Eiropas Padomes valstīs tiek svinēta Eiropas valodu diena.

Eiropas valodu dienā notiek pasākumi, kuru laikā ikviens tiek iedrošināts mācīties jaunas valodas vai nostiprināt jau esošās valodu zināšanas.

29. septembrī Preiļu 1. pamatskolā notika pasākums „Valodu karuselī”. Tā mērķis bija aicināt jauniešus pievērst uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas.

Valodu pēcpusdienu organizēja svešvalodu metodiskās komisijas skolotāji. Mērķauditorija- 7. un 8. klašu skolēni.

Pasākuma laikā jaunieši darbojās vairākās radošās darbnīcās: „Uzzini!”, „Ieklausies valodā!”, „Pazīsti valodu!” un „Mācies valodu!” (uzdevumus sagatavoja skolotājas M. Šķestere, M. Upeniece un V. Danovska). Skolēniem bija iespēja gan likt lietā savas valodu prasmes, gan iegūt jaunas zināšanas, gan parādīt savu izdomu un atjautību. Skolēni izmēģināja spēkus jaunu valodu apguvē- 7. klases skolēni Aurika un Ulvis mācīja klātesošos runāt moldāvu un norvēģu valodā.

Laiks pagāja ātri. Pasākuma beigās visi secināja, ka ir labi mācīties valodas, jo valodu zināšanas cilvēkiem palīdz ne tikai saprasties, bet arī palīdz pārvarēt kultūras barjeras, ka vairāku valodu pārzināšana nozīmē vairāk iespēju: gan darba, gan studiju, gan labākas dzīves iespējas.

Angļu. val. skolotāja V. Danovska

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.