Konkursa „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados” nolikums

03.10.2014.

I vispārīgie jautājumi 

 1. Konkurss tiek rīkots projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014 aktivitātes „Konkurss „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS” Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados” ietvaros.
 2. Konkursa mērķis: popularizēt brīvprātīgo darbu, izcelt brīvprātīgā darba darītājus un noskaidrot  centīgākos un nesavtīgākos Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu nevalstiskajās organizācijās darbojošos brīvprātīgos.
 3. Paziņojums par konkursu tiek publicēts biedrības „Preiļu NVO centrs” mājas lapā www.preilunvo.lv, un Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas pašvaldību mājas lapās www.aglona.lvwww.livani.lv, www.preili.lv, www.riebini.lvwww.varkava.lv un elektroniski izsūtīts Preiļu NVO centra datu bāzē esošajām Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada organizācijām. 

II konkursa dalībnieki

Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu nevalstisko organizāciju brīvprātīgie, kurus ir pieteikuši šo novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

III Konkursa noteikumi

 1. Pieteikumus konkursam var iesniegt Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi).
 2. Organizācija var iesniegt tikai vienu pieteikumu. 

IV Pieteikumu iesniegšanas kārtība 

 1. Pieteikums sastāv no:

1)      prezentācijas (Powerpoint programmā) max 5 slaidi/10 fotogrāfijas;

2)      apraksta  (brīvā formā) uz 1 (vienas) A4 formāta lapas (burtu lielums 12 pts);  

 1. Pieteikums jāiesniedz elektroniski atsūtot uz e-pastu preilinvo@inbox.lv līdz 2014. gada 3. novembrim plkst. 17.00 ar norādi Konkurss „Gada brīvprātīgais”, visiem pieteikuma sūtītājiem tiks nosūtīta atbilde par pieteikuma saņemšanu.
 2. Papildus informāciju varam sniegt pa tālruņiem 26636243 (Ineta), 29287410 (Artis) vai elektroniski preilinvo@inbox.lv 

V Pieteikumu vērtēšana 

 1. Pieteikumus vērtēs NVO pārstāvju izveidota komisija 7 cilvēku sastāvā (Preiļu novada 3 pārstāvji, Aglonas, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu – no katra pa vienam pārstāvim).
 2. Katrā novadā tiks nominēts viens gada brīvprātīgais.
 3. Kritēriji pēc kuriem tiek vērtēti pieteikumi:
 • Gada brīvprātīgā veiktā darba nozīme organizācijas un teritorijas attīstībā;
 • Gada brīvprātīgā sadarbība ar iedzīvotājiem, organizācijas biedriem un pašvaldību;
 • Gada brīvprātīgā paveiktā darba ietekme uz brīvprātīgā darba prestižu un atpazīstamību (aktīva brīvprātīgā darba popularizēšana un citu motivēšana iesaistīties brīvprātīgajā darbā).
 1. Gada brīvprātīgais saņems atzinības rakstu un piemiņas velti.

VI Noslēguma pasākums

Konkursa noslēgums notiks 27. novembrī plkst. 16.00 Preiļu kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos.

 

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2014.