Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu iestāžu un biedrību projektiem

03.10.2014.

Kārtējā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu biedrību un iestāžu projektiem, atbalstot iedzīvotāju aktivitātes novadā. 

Preiļu mūzikas un mākslas skola izsludinātajā projektu konkursā piedalīsies ar projektu „Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim ”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 7114,36 euro, no tām 90% ir ELFLA līdzfinansējums, pašvaldība savukārt projekta atbalsta gadījumā nolēma paredzēt līdzfinansējumu 10 % apmērā – 711,44 euro.

Nolemts atbalstīt biedrības „Talderi” projektu „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada vidējās paaudzes deju kopai „Talderi” II kārta” un projekta atbalsta gadījumā paredzēts līdzfinansējums 10% apmērā, kas sastāda 700 euro. Projekta kopējās izmaksas – 7000 euro, 90% no tām sastāda ELFLA līdzfinansējums.

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs  „Puķuzirnis” projektam „Mūzikas instrumentu iegāde bērnu radošā potenciāla attīstībai” pašvaldība paredzēja līdzfinansējumu 603.53 euro, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām – 6035.28 euro.

Domes sēdē tika atbalstīts arī biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” projekts „Atbalsta pasākumi Aizkalnes pagasta iedzīvotāju radošo spēju attīstīšanai”, kura ietvaros paredzēts iegādāties tērpus un mūzikas instrumentus sieviešu vokālajam ansamblim. Projekta atbalsta gadījuma paredzētais līdzfinansējums 10% apmērā sastāda 260 euro. Projekta kopējās izmaksas – 2600 euro.

Atbalstītie projekti finansējumu plāno saņemt no Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 4. rīcības „Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai”.

Līdzfinansējums projektiem tika paredzēts no 2015. gada pašvaldības budžeta.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2014.