Sakoptos laukos kūla nedegs

03.10.2014.

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
PRESES UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA
Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050, Fakss 67223542, tālrunis 67075871, e-pasts: prese@vugd.gov.lv 

       Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina zemes īpašniekus un pašvaldību vadītājus sakopt sev piederošās teritorijas, lai pavasarī samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu. Viens no ugunsbīstamākajiem periodiem Latvijā ir pavasaris, kad ik dienas tiek reģistrēts desmitiem un pat simtiem kūlas ugunsgrēku, kuros izdeg zeme, sadeg ēkas un gūst apdegumus vai pat iet bojā cilvēki. Pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām – ja rudenī lauki un arī pilsētas, dzelzceļa un ceļa malas būs sakoptas, nebūs kūlas, kam pavasarī degt.         

    Var teikt, ka viens pavasaris ir lietaināks, cits sausāks, un no tā lielā mērā ir atkarīgs kūlas ugunsgrēku skaits. Tomēr, apskatot statistiku par pēdējiem gadiem, var pārliecināties, ka Latvijā gadu no gada ir tādi novadi, kur šo ugunsgrēku skaits mērāms desmitos, bet ir novadi, kur nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. Vai tā ir sagadīšanās vai tomēr attieksme pret vidi, kurā dzīvojam un saimniekošanas veids?

     Sakarā ar to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde pašvaldību attīstības un pārraudzības jomā, VUGD aicina uzlabot pārraudzību pār pašvaldībām attiecībā uz teritorijas sakopšanu, lai tās veiktu nepieciešamos pasākumus – novērstu kūlas veidošanos, kā rezultātā pašvaldību pārziņā esošajās teritorijās tiktu ierobežota kūlas ugunsgrēku izcelšanās iespējamība. Turklāt pēc VUGD rīcībā esošās informācijas apmēram 70 % kūlas ugunsgrēki notikuši pašvaldībām piederošajās teritorijās.

 VUGD aicina veikt pastiprinātu uzraudzību pār to, kā pašvaldības veic obligāto zemes aizsardzības pasākumu (zemes apsaimniekošanas pasākumi un zāles pļaušana, lai novērstu kūlas veidošanos) izpildi un kontroli savās administratīvajās teritorijās, t.sk., pašvaldībām piederošajos zemes gabalos, par kuru nepildīšanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrajai daļai paredzēta administratīvā atbildība.

        VUGD atgādina, ka atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Saskaņā ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

       Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Gads

Ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bija kūlas ugunsgrēks

Ugunsgrēki, kuros dega tikai kūla

Kūlas ugunsgrēku skaits

Bojāgājušie

Cietušie

Iznīcinātas ēkas/būves

Iznīcināti transporta līdzekļi

Latvijā

Rīgā

Latvijā

Rīgā

Latvijā

Rīgā

2014.gads

143

3

4040

268

4183

271

2

6

88

0

2013.gads

114

14

2316

220

2430

234

1

1

44

2

2012.gads

60

8

1764

179

1824

187

1

1

20

0

2011.gads

48

1

1712

217

1760

218

1

2

48

0

2010.gads

32

5

1663

176

1695

181

0

3

32

0

 

Inga Vetere,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
Tel. 26183300
Inga.vetere@vugd.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.