Apstiprina ēdināšanas maksu bērnu dārzā „Pasaciņa”

25.09.2014.

Septembra domes sēdē tika nolemts ar šī gada 1. septembri veikt izmaiņas ēdināšanas maksai pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Iestādes vadītāja Dace Verbicka paskaidroja, ka līdz šim neatkarīgi no bērna vecuma ēdināšanas maksa par vienu bērnu sastādīja 35,57 eiro, savukārt apstiprinātās izmaiņas paredz šo maksu noapaļot uz 35,00 eiro mēnesī par vienu bērnu pēc trīs gadu vecuma un noteikt jaunu maksu – 32,00 eiro apmērā bērniem, kuri apmeklē bērnu dārza grupiņas līdz trīs gadu vecumam, jo ēdienkartē bērniem līdz trīs gadu vecumam paredzētā norma ir mazāka, kas arī sastāda zemāku maksu par ēdināšanu.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 25.09.2014.