Apstiprināja „Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa” rezultātus

25.09.2014.

Pamatojoties uz Preiļu novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskāsdarbības veicēju projektu līdzfinansēšanai” (turpmāk – MVK), apstiprināto konkursa nolikumu un projektu vērtēšanas sēdes protokolu, 25. septembra domes sēdē deputāti apstiprināja rezultātus un lēma piešķirt finansējumu visiem šīs kārtas iesniedzējiem – SIA „Vita Felice”, SIA „Manco Energy Latgale”, SDV Valijai Gilučei un SDV Kitijai Novikai – projektu īstenošanai, lai veicinātu minēto uzņēmumu attīstību un konkurētspējas paaugstināšanos.

SIA “Vita Felice” iesniedza projektu „Profesionāla kafijas automāta iegāde mobilai tirdzniecības vietai” ar mērķi iegādāties profesionālu kafijas automātu, kas nodrošinās kafijas, kafijas dzērienu un šokolādes pieprasījuma nodrošināšanu izbraukuma tirdzniecībā. Projekta rezultātā tiks paplašināts klientiem piedāvāto produktu klāsts, kā arī tiks radītas divas jaunas darba vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2469 eiro, domes līdzfinansējums – 1234,50 eiro apmērā.

SIA „Manco Energy Latgale” projekta „Video novērošanas sistēmas ierīkošana ražotnē” realizēšanas rezultātā iegādāsies un uzstādīs video novērošanas sistēmu, lai attīstītu darba ražīgumu un sekotu līdzi procesiem ražotnē visu diennakti. Uzņēmums sezonāli nodrošina darbu 5 līdz 20 darbiniekiem. Projekta kopējā summa ir 2657,98 eiro, savukārt domes līdzfinansējums – 1328,99 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Valija Giluče konkursā iesniedza projektu „Datorizētie mašīnizšūšanas pakalpojumi”, kā rezultātā tiks iegādāta izšūšanas mašīna un programmnodrošinājuma apgreids esošajai programmai, lai varētu klientiem piedāvāt lielāka izmēra izšūšanas pakalpojumus. Šādi pakalpojumi Latgales reģionā līdz šim netiek sniegti. Minētā projekta kopsumma sastāda 2300 eiro, domes līdzfinansējums 1150 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Kitija Novika iesniedza projektu „Tūrisma objekta „Vīngliemežu audzētava” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana tūrisma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai” ar mērķi iegādāties plīti, saldētavu, ledusskapi, nojumi un ārdurvis (jau esošai guļbūvei) mājražošanas attīstībai un sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējāsumma 3001,84 eiro, domes līdzfinansējums – 1400 eiro.

Līdzekļus summā 5000 eiro domnieki paredzēja no plānotajiem budžeta līdzekļiem komercdarbības atbalstam, savukārt trūkstošo summu 113,49 eiro apmērā, lai atbalstītu visu iesniegto projektu īstenošanu, iedalīja no novada domes budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu MVK projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 25.09.2014.