Grāmatas „Sirdsmīļo brālīt!” atvēršana ievada Raiņa jubilejas gadu

22.01.2015.

22. janvārī Rīgas Latviešu biedrības Baltā zāle uzņēma klausītājus un skatītājus, kuriem tuva latviešu dzejnieka Raiņa daiļrade. Plašam interesentu lokam tika prezentēta pavisam nesen izdotā grāmata „Sirdsmīļo brālīt!”, kurā apkopota mūsu tautas dižgara Raiņa sarakste ar māsu Līzi.

Pasākumu vadīja Dr. Philol. Jānis Zālītis, Pasākuma dalībniekus sveica Rīgas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs Guntis Gailītis, aicinot svinēt lielas jubilejas, kas mudina uz kaut kā jauna atklāšanu, un Aspazija un Rainis ir mūžam jauni un atklājami. Par savu izloloto grāmatu, kas bija mīlestības darbs daudzu gadu garumā, stāstīja tās sastādītāja Mg.philol. Gaida Jablovska. Savu skatījumu par Raiņa saraksti ar ģimeni un māsu Līzi klausītājiem piedāvāja izdevuma ievadvārdu autors Roalds Dobrovenskis.

Izdevniecības „Madris” vadītāja Skaidrīte Naumova atzina, ka mīlestība valda pār grāmatas sastādītāju Gaidu Jablovsku, kura daudzus gadus ir strādājusi pie Raiņa un māsas Līzes vēstuļu tulkošanas, apkopošanas un grāmatas veidošanas. Skaidrīte Naumova pateicās visiem, kuri strādāja pie grāmatas izdošanas, teica paldies  finansētājiem – Valsts Kultūrkapitāla fondam, Preiļu novada domei un Daugavpils novada domei, dāvinot grāmatas eksemplārus ar autores Gaidas Jablovskas autogrāfu.

Grāmatas sastādītāju sveica studenšu korporācijas „Varavīksne” dalībnieces. Jaunā Rīgas teātra aktieri Inga Tropa un Edgars Samītis lasīja fragmentus no grāmatā ievietotajām vēstulēm, patīkamus mirkļus klausītājiem dāvāja Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas klavieru nodaļas audzēkne Noemi Deifta, atskaņojot Jāzepa Mediņa un Frederika Šopēna skaņdarbus, un Rīgas 6. vidusskolas ansamblis Ārija Šķepasta vadībā. Jaunieši dziedāja dziesmas ar Raiņa vārdiem.

Grāmatā ir ievietota Jāņa Pliekšāna sarakste ar māsu Līzi 16 gadu garumā, sākot no nākamā dzejnieka gaitām ģimnāzijā Rīgā un beidzot ar pēdējo vēstuli no Berlīnes. Līze brālim rakstījusi no Jasmuižas, Berķeneles un Vasiļovas. Roalds Dobrovenskis grāmatas ievadā vēsta, ka Līze Pliekšāne ar savu mīlestību un inteliģenci deva Rainim un saviem tuvākajiem bezgala daudz, un izcilie cilvēki esot tikai aisberga redzamā daļa.

Ar šo pasākumu ir ievadīts Raiņa 150. jubilejas gads, kas būs skanīgs un atziņām bagāts arī Preiļu pusē. Raiņa jaunu dienu zemes – Jasmuižas – muzeja vadītājai Solvitai Brūverei ir ieplānoti pasākumi gan muzejā, gan piedalīšanās sarīkojumos citviet Latvijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2015.