Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Liepu ielā 4 nomainīts jumts

23.09.2014.

1968 – šāds gadskaitlis, izcelts sarkaniem ķieģeļiem, uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 4 gala sienas atgādina par mājas vecumu. Ņemot vērā ēkas vecumu un zinot, ka kapitālremonts tajā nekad nav bijis, nav brīnums, ka vecais azbesta šīfera jumts bija jau kritiskā stāvoklī. Saprotot, ka jumts un pamati ir mājas svarīgākās daļas, un, ja tās nav kārtībā, ēka var ātri aiziet bojā, Liepu ielās 4. mājas iedzīvotāji griezās pie sava apsaimniekotāja SIA „Preiļu saimnieks” ar lūgumu veikt jumta nomaiņu.

Četrdesmit četru dzīvokļu mājai par kaut ko vienoties nekad nav viegli, jo katram dzīvokļa īpašniekam par visu ir savs viedoklis. Pat neskatoties uz to, ka jumts tecēja un sagādāja nepatikšanas augšējā stāva iemītniekiem, ilgu laiku neviens labprātīgi nevēlējās uzņemties iniciatīvu, lai vienotos ar apsaimniekotāju par jumta nomaiņu, līdz beidzot īstenot ideju par mājas jumta nomaiņu apņēmās enerģiska iedzīvotāja Līvija Skromāne: „Ja uz galvas tek ūdens, tad jāsāk domāt.” Lietainās dienās ūdens dzīvokļos tecējis pat pa rozetēm, tāpat ceturtā stāva dzīvokļos veikt kosmētisko remontu nav bijis nekādas jēgas, jo nokrišņi tāpat visu sabojāja. Līvija Skromāne pastāstīja, ka viss aizsācies jau šā gada aprīlī, bet līdz reāliem būvdarbiem nonākuši tikai septembrī. Pirmā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce gaidīto atsaucību neguva. Tā kā normatīvie akti pieļauj dzīvokļu īpašnieku viedokļu noskaidrošanu un lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā, Līvija Skromāne apņēmās pati tikties ar katru dzīvokļa īpašnieku un savākt parakstus par jumta nomaiņu. Arī parakstu vākšana par jumta nomaiņu ar pirmo reizi neizdevās, daudziem bija nepieciešams laiks, lai apdomātos. Lai arī daļa cilvēku ir ļoti atsaucīgi, citi gaida apsaimniekotāja iniciatīvu, novērojumos dalās Līvija Skromāne, lai arī viņa centusies skaidrot, ka „pie mums neviens nenāks un mūsu vietā nedarīs”. Mazāka interese par remontdarbiem ir tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas paši ikdienā uz vietas nedzīvo un dzīvokļus izīrē. Jāsaprot, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem dzīvokļu īpašniekiem pārvaldniekam jāuzdod uzdevums, kā viņi vēlas, lai māja tiktu uzturēta. Pārvaldnieks nevar pēkšņi izdomāt lielus remonta darbus un tos veikt, nesaskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem.

Lai segtu jumta renovācijas izmaksas, izmantoti mājas uzkrājumā esošie līdzekļi un nākamos trīs gadus būs lielāka apsaimniekošanas maksa. Mājas koplietošanas daļas un iekšējās komunikācijas ir kopīpašums visiem dzīvokļu īpašniekiem. Tas izskaidro, kāpēc aplams ir uzskats „man pieder un jāmaksā tikai par manu dzīvokli”, jo līdz ar dzīvokli īpašnieks iegādājies arī kopīpašuma daļu, kurā ietilpst arī jumts. Citiem vārdiem sakot, ja tiek mainīts jumts visai mājai, par remontdarbiem jāvienojas un to izmaksas jāsedz visas mājas iedzīvotājiem.

Liepu ielas 4. mājas jumta nomaiņa pierāda, ka dzīvokļu īpašnieki tomēr var vienoties un paveikt labus darbus sava īpašuma sakārtošanā. Tas ir labs piemērs citiem. SIA „Preiļu saimnieks” ir pārliecināta, ka sekotāji būs, jo jumtu stāvoklis daudzām šāda tipa mājām ir līdzīgs, un tie gaida nomaiņu, bet jāsaprot, ka tik apjomīgu darbu varēsim veikt tikai plānveidīgi.

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2014.