Renovēta pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

17.09.2014.

17. septembrī svinīgi tika atklāta renovētā Preiļu novada izglītības iestādes „Pasaciņa” ēka Celtnieku ielā 10A. Tagad skatam paveras atjaunota, gaumīga ēka, kas priecē gan darbinieku un audzēkņu, gan ciemiņu acis.   

Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes vadība un deputāti, izglītības iestāžu vadītāji, celtniecības firmu pārstāvji, izglītības iestādes „Pasaciņa” darbinieki un audzēkņi.  Klātesošos priecēja bērnudārza darbinieku un audzēkņu sagatavots jauks koncerts, skanēja uzrunas un laba vēlējumi turpmākajam darbam, bet īpašs gandarījums bija par kvalitatīvi veikto ēkas renovāciju. 

Pateicības vārdi skanēja Preiļu novada domei par pieņemto lēmumu renovēt izglītības iestādi un piešķirt būvdarbiem finansējumu. Paldies tika teikts visiem uzņēmējiem, kuri godprātīgi veica „Pasaciņas” renovācijas darbus , kā arī „Pasaciņas” vadītājai Dacei Verbickai un darbiniekiem par labu mācību darba organizāciju būvdarbu laikā, arī vecākiem par sapratni.

Dodoties nelielā ekskursijā pa „Pasaciņas” ēku, ciemiņi aplūkoja atjaunotās telpas un priecājās par gaumīgi izvēlētajām krāsām, kvalitatīvi veiktajiem darbiem un pilnīgi atjaunoto bērnudārza vizuālo izskatu.

Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēka ekspluatācijā nodota 1981. gadā. Ēka bija nolietojusies, ķieģeļu sienas, logi, durvis un jumts funkcionāli bija novecojuši, ēkai nebija estētisks, mūsdienīgām prasībām pieņemams izskats. Renovācijas rezultātā ir veikta ēkas pilnīga rekonstrukcija ar fasāžu siltināšanu – nomainīts jumts, logi, durvis, grīdas, griesti, iekšējie un ārējie tīkli.

Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” renovācijas darbi tika veikti laika posmā no 2013. gada 1. septembra līdz 2014. gada 26. augustam. Finansējums būvdarbiem tika piešķirts ERAF projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. Kopējā būvdarbu līguma summa sastādīja 847 262,03 euro. Visu desmit grupiņu telpu aprīkošanai ar jaunām mēbelēm domē tika pieņemts  lēmuma aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē 38 865 euro apmērā.

Pirmskolas izglītības iestādes renovācijas darbus veica SIA „RERE 04”, bet jaunās mēbeles gatavoja un uzstādīja SIA „Vindstell”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 17.09.2014.