Preiļu novada dome izsludina konkursu uz vakanto amatu – pansionāta „Preiļi” vadītājs

23.09.2014.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta 3.daļu
 • Zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, Darba tiesībās, lietvedībā
 • Pieredze projektu vadībā un finansējuma piesaistē
 • Praktiska pieredze vadības darbā
 • Teicamas saskarsmes spējas un organizatoriskās prasmes

Galvenie darba pienākumi:

 • Vada un organizē Pansionāta darbu, nodrošina Pansionāta darbības nepārtrauktību
 • Nosaka pansionāta darbinieku kompetenci un atbildību
 • Pieņem darbā un atbrīvo no darba Pansionāta darbiniekus
 • Nodrošina darbinieku amata aprakstu izstrādi
 • Izdod rīkojumus un norādījumus
 • Nodrošina darba drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu izpildi
 • Nodrošina Pansionāta Nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu izstrādi
 • Nodrošina pensijas izmaksu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Pretendentam iesniegt atbilstošus CV ar pielikumiem Preiļu novada domes kancelejā līdz 2014. gada 3.oktobrim slēgtā aploksnē, adresētu konkursam „uz vakanto amatu – „Pansionāta „Preiļi” vadītājs.

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2014.