Dzejas dienas un jaunas muzejpedagoģiskās programmas un karaoke diska atvēršana Jasmuižā

17.09.2014.

Raiņa muzejā „Jasmuiža” 17. septembrī jau 50. reizi notika Dzejas dienu pasākums, kur piedalījās dzejniece Iveta Skapste no Ventspils, kā arī tika prezentēta jauna muzejpedagoģiskā programma un latgaliešu kāzu un apdziedāšanās dziesmu karaoke disks.

Pasākums bija kupli apmeklēts. Raiņa jaunu dienu zemē bija ieradušies tuvāki un tālāki ciemiņi no Preiļu, Aglonas, Krāslavas, Daugavpils novadiem.

Visi klātesošie ar lielu interesi klausījās dzejnieces Ivetas Skapstes atraktīvo uzstāšanos.

Rudens tradicionāli ir kāzu laiks, un pasākuma otrajā daļā tika godināta kāzu tēma. S. Brūvere prezentēja jauno muzejpedagoģisko programmu „Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”, kā arī svinīgi tika atklāts jaunizveidotais karaoke disks „Latgaliešu kāzu un apdziedāšanās dziesmas”. Programma un disks tapis, pateicoties VKKF mērķprogrammas Latgales kultūras programmas un Kultūras ministrijas atbalstītajam projektam.

Ideja par šādu muzejpedagoģisko programmu radās, pateicoties Raiņa interesei par latgaliešu kāzu tradīcijām un folkloru. Jaunībā, uzturoties Latgalē, topošais dzejnieks vācis un pierakstījis kāzu dziesmas un apdziedāšanās dziesmas no vietējām teicējām, kā arī uzrakstījis apcerējumu par Višķu pagasta kāzu ieražām, kur aprakstīti rituāli, tradīcijas, izdarības latgaliešu kāzās 19. gadsimtā.

Jaunā programma un karaoke disks sniegs iespēju novadniekiem un pārnovadu viesiem interaktīvā veidā iepazīt latgaliešu valodu, kāzu ieražas, kā arī izdziedāt apdziedāšanās dziesmas. 

Projekta ietvaros ir izveidots DVD disks ar 3 latgaliešu kāzu dziesmām un 20 apdziedāšanās dziesmām karaoke versijā. Fonogrammas karaoke diskam ierakstīja folkloras kopas „Rūtoj” kapela un tās vadītāja Ilze Rožinska, diska karaoke versiju izveidoja Ivo Draudiņš, savukārt koka medaļas programmai izgatavoja kokgriezējs Staņislavs Geida.

Programmas un karaoke diska prezentācijā piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa „Rūtoj”, kuri kopā ar pasākuma apmeklētājiem skanīgi izdziedāja visas diskā iekļautās dziesmas. 

Jaunā programma un karaoke disks gaida visus interesentus Jasmuižā.

Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja
vadītājas vietniece,
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.