Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu konference „Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība”

19.09.2014.

Konference „Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība”

19. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā jau trešo gadu pēc kārtas notika konference „Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība”, kurā piedalījās ģimnāzijas pedagogi, 2.kursu ģimnāzisti un audzēkņi, kuri 2014./2015.m.g. izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD).

Konferenci atklāja ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, tās pirmajā daļā uzaicinātie viesi – ģimnāzijas absolventes, skolēnu zinātnisko konferenču laureātes, Antra Meluškāne (Mag oec.) un Latvijas lauksaimniecības universitātes studente Regīna Lavrenova – iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi skolēnu zinātniski pētniecisko darbu veikšanā. Daugavpils Universitātes (DU) zinātņu prorektore, asociētā profesore, bioloģijas zinātņu doktore Inese Kokina ļoti detalizēti stāstīja par veiksmīgu pētījuma veikšanas procesu, par ZPD struktūru, norādīja uz tipiskākajām kļūdām pētnieciskajos darbos un izteica aicinājumu ieinteresētiem jaunajiem pētniekiem sadarboties ar DU.

Konferences turpinājumā uzstājās ģimnāzijas pedagogi: Anita Lazdāne („Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšana un vērtēšana PVĢ un ZPD struktūra”) un Juris Erts („ZPD tehniskais noformējums un ZPD aizstāvēšana”).

 Konferences otrajā daļā pieredzējušu pedagogu Inetas Ivanovas, Jura Erta, Valentīnas Pastares, Silvijas Kivko, Annas Sviles un Ilzes Rožinskas vadībā norisinājās grupu darbs, kurā skolēni praktiski vingrinājās ZPD mērķa, uzdevumu, hipotēzes un pētniecības metožu noteikšanā, galarezultātā izveidojot plakātu par konkrētu ZPD tēmu. Noslēgumā ģimnāzisti veica refleksiju, demonstrējot savu izpratni par ZPD struktūru, aktīvākie tika apbalvoti ar atzinības rakstiem.

Tāpat kā iepriekšējos gados konferences rīkotājus iepriecināja ģimnāzistu pozitīvais vērtējums par šādas konferences lietderīgumu. Atbildot uz jautājumu, kas patika vislabāk, ģimnāzisti anketās bija bieži pauduši šādus viedokļus – DU prorektores uzstāšanās, praktiska darbošanās grupās, absolvenšu uzstāšanās, speciālistu sniegtā informācija. Liels paldies uzaicinātajiem referentiem, pedagogiem un konferences dalībniekiem!

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

 

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2014.