Vēstis no Latgales RSIC

23.09.2014.

J A U N U M I

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”
18.09.2014
Lauku atbalsta dienests 2014.gada 20.oktobra līdz 20.novembrim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings”. Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus. Atbalsta pretendents var būt esošs vai jaundibināts zivsaimniecības uzņēmums, fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus.

Izsludina konkursu sagatavošanās vizītēm augstākās izglītības iestādēm un koledžām
18.09.2014
Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajai izglītībai, 2014. gada 13. novembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2014. gada 16. oktobrim) var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā.

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
18.09.2014
Lauku atbalsta dienests no 2014.gada 20.oktobra līdz 20.novembrim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti. Atbalsta pretendents var būt zivsaimnieku biedrība, valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Pieejams atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
17.09.2014
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2014.gada 17.oktobra līdz 19.novembrim iespēja pieteikties atbalstam jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

P A S Ā K U M I

9 forumi 9 pilsētās par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
25.09.2014, Valmiera
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Lūgums iepriekš reģistrēties dalībai forumā, norādot nepieciešamo informāciju Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

9 forumi 9 pilsētās par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem

14.10.2014, Gulbenes novads
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Lūgums iepriekš reģistrēties dalībai forumā, norādot nepieciešamo informāciju Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā “Neturi sveci zem pūra”
22.10.2014, Rēzeknes novads
Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā “Neturi sveci zem pūra”. Apmācības paredzētas 2014. gada 1.-3.oktobrī Bauskas novadā, 2014. gada 8.-10.oktobrī Kuldīgā, 2014.gada 15.-17.oktobrī Ogres novadā, 2014. gada 22.-24.oktobrī Rāznas novadā un 2014. gada 22.-24.oktobrī Amatas novadā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

9 forumi 9 pilsētās par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
24.10.2014, Rēzekne
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Lūgums iepriekš reģistrēties dalībai forumā, norādot nepieciešamo informāciju Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

9 forumi 9 pilsētās par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
11.11.2014, Aizkraukles novads
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Lūgums iepriekš reģistrēties dalībai forumā, norādot nepieciešamo informāciju Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

9 forumi 9 pilsētās par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
02.12.2014, Daugavpils
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Lūgums iepriekš reģistrēties dalībai forumā, norādot nepieciešamo informāciju Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2014.