SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa sagatavojusies jaunajai apkures sezonai

24.09.2014.

Rudenīgs dzestrums atgādina, ka vairs nav ilgi līdz apkures sezonas sākumam. SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs norāda, ka apkure tiks pieslēgta, tiklīdz būs saņemti iedzīvotāju iesniegumi par tās nepieciešamību.

Apkuri pieslēgs pēc iedzīvotāju iniciatīvas

Apkures sezonas uzsākšana atkarīga no laika apstākļiem un, protams, no mājas dzīvokļu īpašnieku vēlmēm un vajadzībām. Tāpat kā iepriekšējos gadus, par apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu mājās, kurās ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, lemj mājas dzīvokļu īpašnieki, un ja 50% plus 1 balss vēlas pieslēgt apkuri, tad par to rakstiski jāinformē SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa. Tā kā Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzstādīti siltummezgli, tad apkures padevi iespējams uzsākt jebkurā brīdī, un apkuri tehniski iespējams nodrošināt kaut cauru gadu.

Siltumenerģijas tarifs būs zemāks

AS „Latvijas Gāze” tarifu prognoze liecina, ka dabasgāzes tirdzniecības cena šā gada septembrī un oktobrī ir 284,57 EUR/tūkst.n.m3. Pie šādas dabasgāzes tirdzniecības cenas dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst SIA „Preiļu saimnieks”, ir 377,05 EUR/tūkst.n.m3.  Pie šādas dabasgāzes cenas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos ir 55,03 EUR (bez PVN).

No šī gada 1. maija spēkā stājās jaunais samazinātais siltumenerģijas tarifs, kas, palielinoties dabasgāzes cenai, var samazināties līdz pat 15%, bet pie šābrīža dabasgāzes cenas septembrī un oktobrī siltumenerģijas tarifs ir par 4,3% zemāks, salīdzinot ar iepriekšējo tarifu.

Sagatavošanās darbi

Lai apkures sezona noritētu bez pārtraukumiem, jāveic dažādi sagatavošanās darbi. Vasarā, kad SIA „Preiļu saimnieks” katlumājas strādā karstā ūdens sagatavošanas režīmā, tajās veikti profilaktiskie remontdarbi. Vladimirs Haritonovs norāda, ka šovasar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veikta siltumskaitītāju verifikācija – pārbaude jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem notiek reizi divos gados. Siltumskaitītāju verifikācijas dēļ bija īslaicīgi karstā ūdens padeves pārtraukumi. Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri izturējās ar sapratni!

Ikviens var samazināt savus apkures rēķinus

Mēneša rēķinus par apkuri ietekmē ne tikai siltumenerģijas tarifs, bet arī siltumenerģijas patēriņš – jo tas lielāks, jo lielāks maksājums par apkuri. Apstiprināto siltumenerģijas tarifu un dabas gāzes cenas iedzīvotāji nevar ietekmēt, taču siltumenerģijas patēriņu var gan. Tie, kuri spējuši savā starpā vienoties un nosiltinājuši mājas, aizvadītajās ziemās maksājuši ievērojami mazāk. Taču katrs savā dzīvoklī var veikt dažādus pasākumus, lai neļautu siltumam vienkārši izplūst laukā – noblīvēt logu spraugas, nosiltināt durvis, raudzīties, lai radiatori nebūtu aizklāti, un atbrīvot tos no putekļiem. Šādi darbi neprasa lielas izmaksas, bet tajā pašā laikā ļauj taupīt siltumu un samazināt rēķinus.

Inese Šņepste
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2014.