Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „Preiļu saimnieks”

19.09.2014.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „Preiļu saimnieks”. Ar šī gada 1. novembri SIA „Preiļu saimnieks” klientiem maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 2,04 eiro līdzšinējo 1,53 eiro vietā. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 0,89 līdzšinējo 0,70 eiro vietā, bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu 1,15 eiro līdzšinējo 0,83 eiro vietā. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

Tarifus plānots piemērot Preiļu pilsētā; Aizkalnes ciemā, Aizkalnes pagastā; Līču ciemā, Preiļu pagastā, Preiļu novadā. Šobrīd spēkā esošais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs minētajā teritorijā nav mainīts kopš 2009. gada 10. marta, kad tarifus apstiprināja Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu, realizējot ūdenssaimniecības attīstības projektus. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 18% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 48% – personāla izmaksas, 25% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 2% – nodokļi. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 26% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 42% – personāla izmaksas, 25% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Rentabilitāti abos tarifu projektos komersants iekļāvis 7% apmērā.

Ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”  tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

Lai uzklausītu novada iedzīvotāju viedokli par komersanta iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators 10. jūnijā Preiļos rīkoja uzklausīšanas sanāksmi, kurā piedalījās deviņpadsmit ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, kuri sanāksmes laikā izteica arī savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu.

Lēmums (PDF)  

Ar visiem regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem var iepazīties Tarifu kartē Regulatora mājas lapā: www.sprk.gov.lv.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.