Visās Preiļu novada skolās izmanto e-klases sistēmu

19.09.2014.

Sākoties jaunajam mācību gadam, visās 11 Preiļu novada izglītības iestādēs ir ieviesta E-klase – elektroniskais žurnāls! Preiļu Valsts ģimnāzijā E-klase tiek lietota jau 7. gadu, nedaudz vēlāk ar to sāka strādāt Preiļu 2. vidusskola, Preiļu 1. pamatskola un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola un Pelēču pamatskola.

Šogad darbu ar E-klasi uzsāks Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde `Pasaciņa`, Salas pamatskola, Priekuļu pamatskola, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs. 2014. gada jūnija domes sēdē tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Izglītības sistēmas” par E-klases izmantošanu visās novada izglītības iestādēs.

Jūnijā notika izglītības iestāžu virslietotāju apmācības, savukārt augustā novada IT centrā notika visu 5 izglītības iestāžu skolotāju apmācības, kuras šogad ievieš E-klasi. Kopumā tika apmācīti vairāk nekā 115 skolotāji.

E-klases ieviešanas darbu vadītājs Juris Erts pastāstīja, ka skolēni un skolēnu vecāki E-klasi var izmantot bez maksas, izmantojot tā saukto Uzaicinājuma komplektu. Pieeja E-klases sistēmai ir vietnē www.e-klase.lv. Piesakoties darbam ir jāievada sava bērna personas kods un tālrunī saņemtā parole. Paroli vecāks(-ki) saņem tanī brīdī, kad to ieraksta izglītības iestādes atbildīgais darbinieks (visbiežāk tas ir klases audzinātājs). Tomēr Uzaicinājuma komplektam ir ierobežotas iespējas, un, ja vecāki grib redzēt sava bērna sekmju kopsavilkumu, tad ir jāiegādājas Ģimenes komplekts, kura cena šobrīd ir 9,96 euro vienam mācību gadam. Ja ģimenē ir vairāki skolēni, kuri mācās dažādās skolās, tad arī ir jāiegādājas tikai viens Ģimenes komplekts un to noteikti nav jāiegādājas vairāk par 1 reizi.

E-klasē ir slēgta e-pasta sistēma, kur savā starpā var apmainīties ar informāciju skolēni, skolotāji un vecāki, tāpēc aicinām vecākus aktīvi izmantot šo e-klases iespēju, tādā veidā veidot atgriezenisko saiti ar skolu (skolotājiem). Ikdienas steidzīgajā ritmā ne vienmēr rodas iespēja satikties, arī telefoniska saruna ne vienmēr ir piemērota. Šī brīža ekonomiskā situācija ir tāda, ka skolēnu vecāki dažkārt dodas strādāt ārpus novada vai valsts, taču pieslēdzoties E-klasei, vecākiem ir iespējams sekot līdzi bērnu skolas gaitām attālināti, izmantojot datoru ar Interneta pieslēgumu, viedtālruni vai planšetdatoru. E-klases sistēmā ir pieejami dati par mācību stundām, mājasdarbiem, klases darbiem, vērtējumi, kavējumi, u.c. informācija.

Ar E-klases lietošanas noteikumiem un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem varat iepazīties www.e-klase.lv sadaļā „Vecākiem”. Ja tomēr rodas kāda neskaidrība, tad jautājiet attiecīgās skolas administrācijai vai Jurim Ertam, rakstot uz e-pastu juris.erts@preili.lv.

Paldies izglītības iestāžu administrācijām un pedagogu kolektīviem par atsaucību un ieguldīto darbu e-klases ieviešanā.

Paldies E-klases izstrādātājiem – SIA “Izglītības sistēmas” (t.sk. personīgi Jānim Kaģim un Persijam Ģedertam) par kvalitatīvu informatīvo sistēmu!

Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2014.