28. novembrī Preiļos notiks Latgales reģiona konference “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”

28.11.2014.

Preiļu Galvenā bibliotēka un Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē 28. novembrī organizē Latgales reģiona konferenci “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kurā aicināti piedalīties Latgales publisko un skolu bibliotēku darbinieki.

 

LATGALES REĢIONA KONFERENCE “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”

Preiļi, 2014.gada 28.novembris

PROGRAMMA*

9.00 – 10.00

Reģistrēšanās un rīta kafija

 

10.00–10.15

Konferences atklāšana

 

I.SESIJA

 

Moderators: 

Vilhelmīne Jakimova, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

 

10.15-10.30

lasītprasme – viena no 21.gadsimta sabiedrības pamatprasībām

(video uzruna)

Silvija Tretjakova, LNB  Bērnu literatūras centra vadītāja  

 

10.30-11.15

lasītprasmes mācīšana Eiropā: mērķrādītāji un labas prakses paraugi  Viktors Kravčenko, Eurydice Latvijas nodaļa, Valsts izglītības attīstības aģentūra

 

11.15-11.35

Publiskās bibliotēkas loma neformālā izglītībā

Vida Garunkštīte, Utenas A. un M. Miškiniai publiskās bibliotēkas direktore

 

11.35-11.55

Partnerība un sadarbība starptautiskajā projektā “Lasītprasmes attīstība caur radošumu”

Loreta Alekniene, Ignalinas publiskās bibliotēkas direktore

 

11.55-12.15

The Challenge: izglītojošā spēle, kas palīdz bērniem atgriezties skolā

Laima Lapiniene, Utenas A. un M. Miškiniai publiskās bibliotēkas informācijas nodaļas vadītāja

 

12.15-13.00

Pusdienas

 

II.SESIJA 

 

Moderators: 

Solvita Erta, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre

 

13.00-14.00

Publiskās bibliotēkas loma lasītprasmes veicināšanā

Vilhelmīne Jakimova, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

 

14.00-14.15

Skolu bibliotēku loma lasītprasmes veicināšanā

Janīna Beļajeva, Preiļu 1.pamatskolas bibliotēkas vadītāja 

 

14.15-14.45

Ienākt bibliotēkā caur leļļu mājas logu

Ingūna Radziņa, Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja

 

14.45-15.15

Darbs grupās

15.15-15.40

Kafijas pauze

15.40-16.30

Darba grupu prezentācijas

16.30-16.50

Diskusijas

16.50-17.00

Konferences noslēgums

 

 

 

 

 

 

DALĪBNIEKIEM!

 

Konferences gaitā tiks organizēts grupu darbs.
Tēma: Lasītprasmes veicināšana – pieredze, priekšlikumi.
Darbosies 5 darba grupas. Lai darbs ritētu raitāk, lūgums katram dalībniekam jau iepriekš apkopot savas bibliotēkas pieredzi šajā jautājumā un piedāvāt to pārējiem, kā arī izvirzīt konkrētus priekšlikumus lasītprasmes veicināšanas jomā valsts un reģiona mērogā.

 

KONFERENCI  ORGANIZĒ:

 

Preiļu Galvenā bibliotēka
Kārsavas iela 4, Preiļi, Lv-5301

Mob.: 26819391
E-pasts: ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv

 

EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos

Kārsavas iela 4, Preiļi, Lv-5301

Mob.: 26819391
E-pasts: ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv

 

Preiļu Galvenās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļa
Kārsavas iela 4, Preiļi, Lv-5301

Mob.: 28661351
E-pasts: bernub@inbox.lv


* Organizatori patur tiesības nepieciešamības gadījumā papildināt vai mainīt programmu.

 

Pēdējās izmaiņas: 28.11.2014.