Palīdzēsim bērniem izaugt ģimenē!

17.09.2014.

Bērna pilnvērtīgai attīstībai nepieciešama ģimeniska vide, mīlestība un sapratne. Diemžēl daudziem bērniem tas ir liegts. Šo iespēju dod audžuģimene. Tā ļauj bērnam, kura vecāki nespēj uzņemties atbildību par bērnu, piedzīvot vecāku rūpes un mīlestību, gūt pozitīvu savstarpējo attiecību pieredzi un iemācīties dzīvei noderīgas prasmes, uzaugot ģimeniskā vidē.

Kļūstot par audžuģimeni, Jūs varat palīdzēt kādam bērnam, kurš zaudējis pašu svarīgāko – ģimeni. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

 58 Preiļu novada bērni šobrīd atrodas ārpusģimenes aprūpē, 11 no tiem uzturas citu novadu audžuģimenēs. Preiļu novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus pārdomāt iespēju kļūt par audžuģimeni. Audžuģimenes statusu piešķir bāriņtiesa laulātajiem vai personai.

Ja neesat pārliecināti par to, vai uzreiz vēlaties kļūt par audžuģimeni, bāriņtiesa aicina uzņemties aizbildņa pienākumus. Ar jebkuru šai sakarā radušos jautājumu lūdzu griezties Preiļu novada bāriņtiesā Aglonas ielā 1a, Preiļos, 2. stāvā vai sazināties pa tālruni 65322106, mob.29480130.

Anda Mihailova,
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 17.09.2014.