Biedrība “Nīdermuižas draudze” aicina atbalstīt, nobalsojot par projektu “Mēs esam aktīvi un priecīgi visos vecumos”

15.09.2014.

„Mēs esam ļoti aktīvi, mums trūkst pasākumiem apskaņošanas iekārtās. Ar šī projekta palīdzību būs iespējams vēl vairāk aktivizēt Pelēču iedzīvotājus. Mēs darbojamies visas paaudzes kopā, šī paaudžu kopā būšana veicinās Pelēču skolas audzēkņu un nevalstisko organizāciju lielāku sadarbību. Mēs rīkojam pasākumus KN, skolā, baznīcā. Ticiet mums mēs spējam darboties aktīvi. Lūdzam balsojiet un atbalstiet mūsu projektu.”

Līdz 30. septembrim nobalsot par projektu “Mēs esam aktīvi un priecīgi visos vecumos”, iespējams:

Mājas lapā: http://labiedarbi.lv/lv/projekts/mes-esam-aktivi-un-priecigi-visos-vecumos
Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=982
Inbox.lv: http://labiedarbi.inbox.lv/project?id=982

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.