Raiņa muzejs Jasmuiža piedāvā jaunu programmu „Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”

17.09.2014.

Latgalei, latgaliešu valodai, kultūrai, folklorai un ļaudīm jau no bērnības bija īpaša nozīme latviešu izcilā dzejnieka un dramaturga Raiņa dzīvē. Daudzus gadus viņš bija saistīts ar Latgali, kur tēvs nomāja muižas un saimniekoja.

Pastiprināta interese par tautas gara mantām Rainim veidojās tieši studiju gados. Folkloras materiāls vēlāk bagātīgi tiek izmantots viņa daiļradē. Studējot Pēterburgas universitātē, jaunais Rainis interesējās par latgaliešu folkloru. Jaunībā, uzturoties Latgalē, topošais dzejnieks vācis un pierakstījis kāzu dziesmas un apdziedāšanās dziesmas no vietējām teicējām, kā arī uzrakstījis apcerējumu par Višķu pagasta kāzu ieražām, kur aprakstīti rituāli, tradīcijas, izdarības latgaliešu kāzās 19. gadsimtā.

Pateicoties VKKF mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” un VKKF atbalstītajam projektam, Raiņa muzejs „Jasmuiža” ir sagatavojis jaunu interaktīvu programmu „Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”, kura no 17. septembra tiks piedāvāta muzeja apmeklētājiem. Projekta ietvaros ir izveidots DVD disks ar 3 latgaliešu kāzu dziesmām („Aizguoja sauļeite”, „Jau maņi vad”, „Aiz azara maļņi meži”) un 20 apdziedāšanās dziesmām karaoke versijā. Fonogrammas karaoke diskam ierakstīja folkloras kopa „Rūtoj” un tās vadītāja Ilze Rožinska, diska karaoke versiju izveidoja Ivo Draudiņš.

Projekta ietvaros izveidotais karaoke disks būs lieliska iespēja izmēģināt dziedāt latgaliešu dziesmas, īpaši tiem, kuri neprot latgaliešu valodu, bet atbraukuši uz Latgali, vēlas to dzirdēt un arī iemācīties kādu vārdu latgaliski.

Jaunizveidotā programma sniegs ieskatu latgaliešu kāzu tradīcijās, ticējumos, dos iespēju apgūt latgaliešu vārdus, kā arī dziedāt kāzu un apdziedāšanās dziesmas.

Jaunizveidotais karaoke disks tiks piedāvāts arī kāzu grupām, kuras apmeklē muzeju savā laulību dienā, kā arī to varēs izmantot ikviens muzeja apmeklētājs.

Aicinām uz jaunās programmas un karaoke diska prezentāciju Dzejas dienu pasākumā 17. septembrī plkst. 11.00 Raiņa muzejā Jasmuiža! Piedalīsies Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa „Rūtoj”.

Raiņa un Aspazijas muzeja
vadītājas vietniece,
projekta vadītāja
Solvita Brūvere

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.