Paziņojums par SIA “Preiļu saimnieks” ūdenssaimniecības tarifu projektu Preiļos, Aizkalnes ciemā, Līču ciemā, Preiļu novadā

03.09.2014.

SIA “Preiļu saimnieks”, reģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa  projektu Preiļos, Aizkalnes ciemā, Līču ciemā, Preiļu novadā (iesniegšanas datums 08.08.2014.), kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr. 1/8 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2014. gada 1. septembra. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielināšanos un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu, lietotājs var SIA  “Preiļu saimnieks” telpās Liepu ielā  2, Preiļos, Preiļu novadā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00., iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi Jevgeņiju Kuzņecovu, tālrunis 65381152, fakss: 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Priekšlikumus un  ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai  elektroniski var  iesniegt SIA  “Preiļu saimnieks”, reģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv, tālrunis 65381152, fakss 65381152, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Vairāk informācijas:

http://www.preilusaimnieks.lv

http://www.preilusaimnieks.lv/?lp=news&cid=248

http://www.preilusaimnieks.lv/?lp=news&cid=249

www.vestnesis.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.