21. oktobrī plkst. 13.00 tiks rīkota izsole par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 33,6 m2 Rīgas ielā 1-8, Preiļos, atsavināšanu

21.10.2014.

Preiļu novada dome 2014.gada 21.oktobrī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 33,6 m2 Rīgas ielā 1-8, Preiļos, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 22.09.2014. līdz 21.10.2014. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – EUR 1700,00. Nodrošinājums – EUR 170,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.